Šiandien  jau dvi Aukso paukštės skrenda į kiekvieno iš Jūsų namus. Tai patys reikšmingiausi mūsų tautinio meno žanro apdovanojimai šalyje. Tai didelio darbo, nuoširdumo, meilės ir susiklausymo rezultatas.
Dar kartelį dėkoju vadovams Povilui, Onutei, akompaniatorei Laisvidai, mažiems ir dideliems šokėjėliams,  mažiems ir dideliems dainorėliams, muzikantams už puikų pasirodymą. Esu dėkinga, kad kuriame ir dirbame kartu. Taip pat noriu padėkoti ir tėveliams, močiutėms, seneliams bei visiems uteniškiams, kad mūsų pasirodymų metu visada sulaukiame pilnos salės žiūrovų, girdime audringus aplodismentus, nors manau, kad kitaip ir negali būti, nes čia šoka ir dainuoja jūsų vaikai ir anūkai.
Skaityti daugiau

Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė kartu su Lietuvos kultūros centrų asociacija, vykdančia tęstinį kvalifikacijos kėlimo projektą, balandžio 1–9 dienomis dalyvavo tarptautiniame seminare-kvalifikacijos kėlimo stažuotėje „Kultūros ir meno darbuotojų gebėjimų ir galimybių plėtra: tarptautinis kontekstas“. Seminaras-stažuotė vyko Vokietijoje, Bavarijos regione.

Seminaro dalyviai susipažino su didžiausio Europos Miuncheno kultūros centro Gesteig veikla, Bambergo savivaldybės kultūros skyriaus funkcijomis, vykdomais projektais, kultūros finansavimo mechanizmais, Ingolstad kultūros centro Neun veikla ir uždaviniais veikiant nedraugiškoje kultūrai aplinkoje.

Lietuvos kultūros vadovams teorinius ir praktinius užsiėmimus vedė Stefani Henkel –

Gesteig kultūros centro direktoriaus referentė, Agne Biugen – Miuncheno savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Oliver Will – Bambergo savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas, Ana Schierman – Bambergo Liaudies universiteto direktorė, Kristin Schellersheim – Ingolstad kultūros centro Neun direktorė ir kt. Lietuvos kultūros centrų vadovai turėjo unikalią galimybę ne tik susipažinti su įdomiausiai dirbančių Vokietijos kultūros centrų ir Liaudies universitetų veikla, jų vykdomais projektais, technine baze, Vokietijos kultūros politikos ir kultūros sistemos finansavimo prioritetais, bet ir pristatyti Lietuvos kultūros centrų veiklą ir įdomiausius projektus, aptarti kultūrinio bendradarbiavimo galimybes, ateities planus ir perspektyvas.

 

UKC informacija

Balandžio 1-ąją Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „VIEVERSA“ dalyvavo Suvalkuose (Lenkija) tarptautiniame  šokių festivalyje-konkurse „BALTIC AMBER SPRING 2017“. Ansamblį atstovavo mažieji šokėjai su šokiais „Putpelių pyragai“, „Žvirbelis nabagėlis“ ir Raudonųjų grupės šokėjai su šokiais „Pempel, pempel“ ir „Nemuniečių polka“. Visi keturi šokiai buvo įvertinti I vietos diplomais ir medaliais.

Skaityti daugiau

Balandžio 23 d. 15 val.

Utenos kultūros centro diskotekų salėje.

Konkursas rengiamas siekiant skatinti meninę bei kultūrinę vertę turinčių tautinių kostiumų rekonstravimą / kūrimą ir gamybą, ugdyti visuomenės, ypač jaunimo domėjimąsi tautiniu kostiumu ir skatinant įsigyti asmeninius tautinius kostiumus, stiprinant regionų savitumo suvokimą.

Užpildytas paraiškas ir anketas prašome siųsti iki balandžio 19 d. el. paštu dalia.magyliene@utenoskc.lt

Pridedami:

Nuostatai

Anketa kolektyvui

Anketa asmeniui

2017 m. balandžio 7 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12, Utena) konferencijų salėje „Kitoks vakaras“. Eilėraščius iš būsimų knygų rankraščių skaito Regina Katinaitė-Lumpickienė ir Vytautas Kaziela. Programoje dalyvauja grupės SALA muzikantai Audrius, Vytas, Darius.

 

Šių metų kovo 23 d. 15.30 val. Utenos kultūros centro choro studijoje (3 a.) rengiame susitikimą-diskusiją su jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis ir joms nepriklausančiu jaunimu.

Mums svarbi jaunimo nuomonė, kaip optimizuoti miesto šventę, kad ji būtų patraukli ir paliktų gerą įspūdį jauniesiems uteniškiams ir jų svečiams. Laukiame pasiūlymų ir dėl valstybės bei kitų švenčių, kuriose galėtų atsiskleisti jaunų žmonių talentai ir pomėgiai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

 

UKC informacija