Liepos 30 – rugpjūčio 3 dienomis Tauragnų miestelyje vyko vaikų ir jaunimo kūrybinė stovykla „Vasara su Decima“. Puikus oras, ežerai, poilsis, maudynės ir kūrybinės užduotys leido 27 dainavimo studijos „Decima“ vaikams šauniai praleisti 5 stovykos dienas. Kad dienos neprailgų ir vaikai tobulėtų dainavimo, šokio, dailės srityse, stovykloje svečiavosi daug profesionalių, savo srities žinovų: Gendrius Jakubėnas – džiazo pedagogas, modernaus dainavimo studijos vadovas; Airidas Imbrasas – šiuolaikinio šokio mokytojas, šokio studijos „StudioA“ įkūrėjas; Dalia Mikoliūnaitė ir Živinas Ramanauskas – trupės „Teatriukas“ aktoriai; Giedrius Mazūras – dailės mokytojas, keramikas; Dalia Magylienė –Utenoskultūros centro folkloro ansamblio „Davila“ vadovė.
Visas penkias dienas vaikams užsiėmimus vedė profesionalūs mokytojai ir gabios vaikų mamos. Vyko jogos pamokėlė, kūrybinės dirbtuvės, naktiniai pasakų skaitymai, makiažo pamokėlė, aktyvūs komandiniai žaidimai, vaikai mokėsi pasidaryti draugystės apyrankes ir t. t.
Žinoma, buvo ir didžiulis laužas, dešrelės ir zefyrai. Liejosi gitaros ir darnių balsų skambesys visoje Tauragno ežero pakrantėje.
Paskutinį vakarą dainavimo studijos „Decima“ stovyklautojai su vadove Gražina Kapčiuviene pakvietė Tauragnų miestelio bendruomenę, tėvelius , draugus, svečius ir gerbėjus į vaikų ir jaunimo kūrybinės stovyklos baigiamąjį koncertą „Vasaros puokštė“.
Šią stovyklą dalinai finansavo Utenos rajono savivaldybė.

 

UKC informacija

Utenoje miesto gimtadienio šventės prekybinė mugė vyks 2018 m. rugsėjo 8 d.

VšĮ Utenos verslo informacijos centras nuo 2018 m. rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 31 d.  organizuos prekybininkų ir pramogų organizatorių, pageidaujančių dalyvauti šiame renginyje, registraciją. Po rugpjūčio 31 d. registracija nebevyks.

Registracija vyks tik elektroniniu paštu info@utenosvic.lt. Registracijos anketa bus paskelbta rugpjūčio 16 d. (pirmą registracijos dieną).

2018 m. MOKESTIS UŽ 1 PREKYBOS VIETĄ:

  • Prekyba knygomis, spaudos leidiniais, rankų darbo suvenyrais, tautodailės kūriniais, žaislais, ledais, medumi – 16 Eur;
  • Prekyba kitomis, ne maisto prekėmis (masinės gamybos, ne rankų darbo suvenyrai, kosmetika, drabužiai ir kt.) – 25 Eur;
  • Prekyba maisto produktais (kukurūzų spragėsiai, cukraus vata, mėsos, duonos, pieno, žuvies gaminiai, gėrimai ir kt.) – 30 Eur;
  • Maitinimo paslaugos iš laikinųjų lauko kavinių – 40 Eur;
  • Nesudėtingi atrakcionai ir poilsio paslaugos – 50 Eur.

 

RINKLIAVOS MOKESČIO NEMOKA (UŽ 1 PREKYBOS VIETĄ): 

Utenos r. sav. tautodailininkai, kurie turi galiojantį Tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą.

________________________________________________________________________________

Utenos rajono savivaldybė 2018 m. liepos 4 d. skelbia konkursą savivaldybės biudžetinės įstaigos Utenos kultūros centro (Aušros g. 49, Utena, kodas 190945725) direktoriaus pareigoms eiti Biudžetinės įstaigos Utenos kultūros centro direktorius atsakingas už tinkamai organizuojamą, Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro veiklos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos.

Asmuo, siekiantis eiti įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5618);
3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;
4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje.
Asmuo, siekiantis eiti įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
3. išmanyti Aukštaitijos regiono kultūros savitumą;
4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
5. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;
6. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
7. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
8. mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą;
9. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
11. mokėti užsienio kalbą;
12. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
13. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
14. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis, kurio metu patikrinamas pretendento teorinis ir praktinis pasirengimas eiti įstaigos vadovo pareigas, vykdyti nustatytas funkcijas.
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma);
2. asmens tapatybę ir pilietybę arba leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
4. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir šio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. darbo patirtį įrodančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
7. savo, kaip įstaigos vadovo, 5 metų veiklos programą (ne daugiau kaip 8 lapai);
8. privačių interesų deklaracijos kopiją.
9. asmens duomenų keitimą įrodančius dokumentus (santuokos liudijimas, vardo ir pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenimis.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).
Išsamesnė informacija teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Utenio a. 4, Utenoje, 301 kabinete arba elektoriniu paštu adresu personalas@utena.lt ir telefonu 8 389 43537, 43528.

Pagal Justino Marcinkevičiaus dviejų dalių dramą-poemą „Mindaugas“

Dramaturgo, poeto ir prozininko Justino Marcinkevičiaus darbai yra vieni svarbiausių lietuviškojo literatūros kanono kūrinių, formuojančių ir kuriančių kultūrinę savimonę nuo jų išleidimo sovietiniais laikais iki šių dienų. Mindaugo asmenį, valdovo vaizdinį ir valstybės pamatų kūrimo istoriją šį kartą atskleidžia jaunos kartos režisierės Marijos Simonos Šimulynaitės suburta komanda, interpretuojanti jau klasika tapusį Justino Marcinkevičiaus kūrinį. Šis kolektyvas šiuolaikiškai, pasitelkdamas šokį ir vizualias projekcijas, pristato dramą „Mindaugas“ dabarties ir ateities kartoms. Pagrindinį vaidmenį atlieka gerai žinomas Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Jonas Čepulis.

Režisierė ir choreografė – MARIJA SIMONA ŠIMULYNAITĖ
Kompozitoriai – MYKOLAS NATALEVIČIUS, FRANCIS POULENC
Vaizdo instaliacijų autorius – RIMAS SAKALAUSKAS
Apšvietimo dizaino autorius – ANDRIUS STASIULIS

Vaidina:
MINDAUGAS  Jonas Čepulis
MORTA – Aleksandra Metalnikova
DAUMANTAS  Žilvinas Beniuševičius
VYKINTAS, SENIS  Emilis Pavilionis
VISMANTAS, ZYVERTAS  Mantas Barvičius
DAUSPRUNGAS – Aleksandras Kleinas
BALTASIS METRAŠTININKAS  Telmanas Ragimovas
JUODASIS METRAŠTININKAS  Igoris Abramovičius
ŠAUKLYS, ŽEMAITIS  Karolis Legenis
ŽYGŪNAI, VOLUINĖS KUNIGAIKŠČIAI, PASIUNTINIAI, KARIAI:
Karolis Šemetas, Gediminas Švendravičius, Ignas Armalis, Aistis Kavaliauskas

Spektaklis Utenos kultūros centre nemokamas.

Spektaklio „Mindaugas“  premjera įvyko 2017 m. liepos 5, 6 dienomis Valdovų rūmuose.