2019 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

  Darb. Sk. 2019 I ketv. DU vidurkis
Administracija 7 1261,70
Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius 16 604,83
Renginių, teatro, choreografijos, muzikos skyriai 16 833,91
Rajono skyrių kultūrinių paslaugų skyrius 17 705,87
Ūkio skyriaus specialistai 13 558,52

 

  Darb. Sk. 2019 II ketv. DU vidurkis
Administracija 7 1258,32
Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius 16 787,99
Renginių, teatro, choreografijos, muzikos skyriai 13 993,67
Rajono skyrių kultūrinių paslaugų skyrius 17 719,62
Ūkio skyriaus specialistai 11 676,22