Lapkričio 25 d. 15 val. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyks chorų festivalis „Dainų
tiltas“, skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti. Festivalyje dalyvaus chorai iš Lietuvos
ir Latvijos, jis rengiamas vykdant tarptautinį projektą „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“.
Prieš festivalio baigiamąjį koncertą chorai dalyvaus šv. Mišiose Leliūnų šv. Juozapo ir Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčiose bei repetuos bendrus kūrinius. 
Utenos ir Preilių chorai dalyvaus mokymų programoje, mokysis lietuviškų ir latviškų dainų,
festivalio koncerte atliks bendrų kūrinių, kurie skambės ir 2013 m. Preliuose (Latvija) vyksiančioje
dainų šventėje, suplanuotoje projekto „Baltas paukštis“ tikslo galutiniam rezultatui pasiekti .

Utenos kultūros centro informacija

afisa choru 2012

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: