Tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitymo akcija

Birželio 14 d. 13–19 val. Atminties akcija Utenoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu  bus
skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai, pavardės bei likimai (grįžo iš
tremties / negrįžo / likimas nežinomas)
Prie Kultūros centro
11 val. 59 min. Visuotinė tylos minutė. Jos metu visi su savo šeimomis, draugais,
kolegomis kviečiami minutei stabtelėti, prisiminti tremtinių ir politinių
kalinių istorijas bei likimus ir tokiu būdu pagerbti negrįžusiųjų atminimą