2020 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

  Darb. Sk. 2020 I ketv. DU vidurkis
Administracija 7 1409,72
Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius 18 936,61
Renginių, teatro, choreografijos, muzikos skyriai 14 1438,29
Rajono skyrių kultūrinių paslaugų skyrius 16 778,6
Ūkio skyriaus specialistai 13 741,28

 

  Darb. Sk. 2020 II ketv. DU vidurkis
Administracija 7 1395,46
Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius 17 952,82
Meno skyrius 14 1012,12
Meno skyrius (UKC kaimų skyriai)       17 791,46
Ūkio skyriaus specialistai 12 775,37