2020 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

  Darb. Sk. 2020 I ketv. DU vidurkis
Administracija 7 1409,72
Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius 18 936,61
Renginių, teatro, choreografijos, muzikos skyriai 14 1438,29
Rajono skyrių kultūrinių paslaugų skyrius 16 778,6
Ūkio skyriaus specialistai 13 741,28