Skruzdėlė atsiskyrėlė

Vasario 3 d. 14 val. Lietuvių kalbos dienoms. Utenos kultūros centro lėlių teatro „Zuikis Puikis“ vaikų
studijos spektaklis J. Radzevičiaus „Skruzdėlė Atsiskyrėlė“
Bilieto kaina: 2 Eur
1 Eur (atnešusiems savo
Kalėdų eglutę į Trijų Karalių šventę ir gavusiems 1 Eur nuolaidą į spektaklį.
Nepamirškite atsinešti gautą nuolaidos taloną)
Kultūros centro teatro salė