A. Indrašiaus kūrybos darbų paroda „…Einu, kad pasodinčiau medį“