Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai“

choras02Vadovas Adolfas Driukas
Utenos kultūros centras
Aušros g. 49, LT-28193 Utena
Tel. +370 655 63 161
El. paštas info@utenoskc.lt


Utenos kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai“ įkurtas 1989 m. spalio 4 d. Aktyviai dalyvauja ir koncertuoja įvairiuose renginiuose Utenoje ir šalyje. 1991 metais koncertavo Vilniuje parlamento rūmuose, ne kartą pučo metais dainavo prie televizijos bokšto, prie spaudos ir prie parlamento rūmų. Choras „Ainiai“ – visų Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis. Aktyviai dalyvauja respublikinėse tremtinių ir politinių kalinių poezijos ir dainų šventėse „Leiskit į Tėvynę“, Lietuvos senjorų dainų ir šokių šventėse „Mes vėl kartu“. Kasmet „Ainiai“ dalyvauja tarptautiniame tremtinių ir politinių kalinių sąskrydyje „Laisvės ugnis – ateities kartoms“, vykstančiame Ariogaloje. Ne kartą koncertavo daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių bei bažnyčiose po šv. Mišių, Utenos muzikos mokykloje, „Saulės“, Adolfo Šapokos ir Dauniškio gimnazijose vyresniųjų klasių mokiniams.
Choras koncertavo ir Lenkijoje, Punsko mieste. Dainavo pašventinant paminklus žuvusiems partizanams – tai Labanoro girioje, partizano Antano Kraujalio – „Siaubūno“ žūties vietoje Papiškių kaime ir prie daugelio kitų paminklų Utenos apskrityje.
Choras dainuoja tremtinių ir politinių kalinių patriotines, lietuvių liaudies bei vadovo Adolfo Driuko sukurtas dainas Petro Panavo, Vytauto Petronio, Zosės Bertašienės ir kitų poetų žodžiais, Antano Paulavičiaus giesmes ir dainas, Galinos Savinienės dainas, Vaclovo Šablevičiaus, Liongino Abariaus, Antano Padleckio, Vygando Telksnio, Rimanto Vaičekonio patriotines ir daugelio kitų kompozitorių dainas bei giesmes.


Aštuoni UKC meno kolektyvai dalyvavo Dainų šventėje

dsv023Ką tik nuskambėjo paskutiniai Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ akordai. Šventės, kuri jau 90 metų dainomis, šokiais, teatrų pasirodymais, liaudies meno parodomis suvienijo ne tik Lietuvą, bet ir užsienyje gyvenančius tautiečius. Mes esame stiprūs pamatinėmis vertybėmis – kalba, etnine kultūra, istorija. 2003 m. UNESCO Baltijos šalių Dainų šventes paskelbė žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru, o 2008 m. įtraukė į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
Šiųmetėje Dainų šventėje, kaip ir ankstesnėse, šoko, dainavo, vaidino gausus būrys uteniškių. Įvairaus žanro 19 mūsų rajono mėgėjų meno kolektyvų, jungiančių per 550 dalyvių, įsiliejo į 37 tūkstančių Dainų šventės dalyvių būrį.
Gražiai šventėje pasirodė 8 Utenos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai. Skaityti daugiau

„Ainių“ dainos skambėjo Kaune

Birželio  7 d. Utenos  kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai“ dalyvavo Kaune Dainų slėnyje vykusioje XII-oje respublikinėje politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“. Šventėje dalyvavo 33 tremtinių chorai iš 29 šalies miestų ir rajonų. Jungtinis choras atliko 13 kūrinių, dirigavo žinomi muzikai iš visos Lietuvos. Šventėje skambėjo ir Utenos miesto garbės piliečio  Adolfo Driuko sukurtas maršas „Atgimimas“ (žodžiai Maironio), dirigavo pats maestro A. Driukas.
UKC informacija