Lietuvos kultūros vadovų jungtinio choro koncertas, skirtas Tautinio kostiumo metams