psg010Šv. Velykos –
Tegul spindinčiu saulės laivu atplaukia,
Tegul krištoliniais varpų garsais atsišaukia,
Tegul kiekvieną širdį paverčia laukimo žeme
Ir pasėja joje Tikėjimo, Meilės, Vilties, Išsipildymų grūdą.

Su gražiausia pavasario švente VISUS sveikina 

Utenos kultūros centro darbuotojai

vievrr001Dainų šventės „Čia – mano namai“ apžiūroje puikiai pasirodęs Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ ir toliau nelėtina tempo – įtemptas repeticijų grafikas, koncertai, išvykos…
Vasario 16 d. šventiniame vakare „Vieversa“ pateikė įdomią kompoziciją – pristatė visų Lietuvos etnografinių regionų tautinius kostiumus. Kovo 11 d. minėjime visos ansamblio grupės parengė programą „Užaugs vėl ąžuolai…“ ir energingai įsijungė į Utenos sporto mokyklos 60-mečio šventę. Skaityti daugiau

+51 C ARBA NEUŽMIRŠTAMI ĮSPŪDŽIAI
Vasara – tarsi Lietuvoje nežiemojantis paukštis – niekas nepastebi, kada ji įneša į mūsų namus šilumą ir kada ateina laikas su ja atsisveikinti. Kiekvienas vasarą praleidome savaip – vieni kaime basi braidėme po rasą, antri Palangos paplūdimyje lepinomės šiemet mus dosniai apdovanojusios saulės spinduliais, kiti nutarėme aplankyti dar nematytus pasaulio kampelius. Tai nesvetima ir dviems Utenos kultūros centro kolektyvams – vaikų popchorui„Decima“ ir šokių ir dainų ansambliui „Vieversa“. Jie, vadovaujami Robertos Macelienės („Vieversa“), ir Gražinos Kapčiuvienės („Decima“), rugpjūčio 7–19 dienomis, „pasikaustę“ lietuvių liaudies šokiais bei dainomis, išvyko į saulėtojoje Graikijoje vykusį festivalį „The child‘s smile – the future of the world“.
Po ilgų repeticijų pagaliau išaušo ta lauktoji rugpjūčio septintoji! Šiaip ne taip sutalpinę lagaminus, daiktais apkrovėme autobusą. Linksmai pajudėjome nuo kultūros centro kiemo, kur mus išlydėjo ir sėkmės ilgoje kelionėje palinkėjo Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė. Pirmoji diena praslinko gana greitai, nes visi degė noru kuo daugiau pamatyti, sužinoti, atrasti.
Skaityti daugiau

Fotoalbumas „Baltas Paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos. Utena–Preiliai“ (Utenos
Indra, 2013 m., sudarė Adolfas Sinkevičius) pasakoja apie 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ metu vykusius renginius, meno kolektyvus, Aukštaitijos ir Latgalos kultūrą, gamtą, žmones.
Aukštaitija ir Latgala – du etniniai kraštai skirtingose šalyse, bet labai artimi. Abu jungia tos pačios protėvių baltų žemės, ta pati dvasia, panašūs papročiai, buitis ir senosios šventės, kalba, gamta. Šaknys tai juk tos pačios, tik, kaip kiekvieno medžio, sulapota savaip.
Baltojo paukščio skrydis buvo kupinas dainų, muzikos, šokių, liaudies meno, papročių, tarmių, kantrių repeticijų ir spalvingų festivalių, nuvedusių į didįjį tikslą – Aukštaitijosir Latgalos dainų šventę Preiliuose – tą unikaliąją mūsų tautų bendrystę, kuri saugoma kaip pasaulio kultūros paveldas.

bpk1

dsv005752-ojo miesto gimtadienio šventėje dalyvavo ir „Decimos“ vaikai. Turėjome galimybę dainuoti kartu su scenos grandais – Jūrate Miliauskaite, Giulija, Romu Dambrausku bei gyvo garso grupe. Prieš šventę dirbome ir ruošėme žinomų atlikėjų dainas, o per šventę jas dainavome kartu su šių dainų autoriais. Mūsų pasirodymą įvertino visi Utenos miesto gyventojai. Kiekvienas popchoro narys nulipęs nuo scenos džiaugėsi geru koncertu ir puikia nuotaika. Ši miesto šventė praturtino mūsų popchoro narių patirtį ir paliko daug gražių prisiminimų. Skaityti daugiau

Rugpjūčio pabaiga, besiasocijuojanti su derliaus nuėmimu ir išskrendančiais paukščiais, simboliškai sutapo su Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ baigiamaisiais žingsniais – Preiliuose įvyko projekto priežiūros komiteto (PSCM) susirinkimas ir baigiamasis darbo grupių susitikimas.
PSCM metu valdžios atstovams buvo pateikta ataskaita apie įvykdytas projekto veiklas, nuveiktus darbus, pirkimus, peržiūrėta vaizdo medžiaga, aptarta projekto materialinė ir dvasinė nauda abiejų kraštų gyventojams, renginių populiarumas. Projekto veiklas ir vykdytojų darbą teigiamai įvertino Preilių savivaldybės meras Aldis Adamovič ir Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.
Darbo grupių susitikime pasidalinta mintimis apie projekto tikslų ir uždavinių įvykdymą, prasmingą ir darnų bendrą darbą, aptarti baigiamieji projekto žingsniai, susiję su ataskaitų rengimu.
Pranešimus parengė projekto „Baltas paukštis“ vadovė Asta Motuzienė ir atsakinga už projekto vykdymą Preiliuose Sanita Melko.
Utenos kultūros centro informacija

bpa091 bpa092 bpa093

2012–2013 m. Utenos kultūros centras drauge su Latvijos Respublikos Preilių apygardos taryba įgyvendino 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“. Šio projekto esmė buvo skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp dviejų regionų – Aukštaitijos (Lietuva) ir Latgalos (Latvija), turinčių panašių nacionalinių kultūrinių vertybių – dainų šventes. Projekto tikslas – kultūriniai mainai tarp šių regionų ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei. Projekto veiklose dalyvavo 3000 abiejų šalių muzikantų, šokėjų, dainininkų, tautodailininkų, kultūros specialistų. Projekto metu vykę mokymai prisidėjo prie kultūrinio paveldo tradicijų išsaugojimo ir populiarinimo. Skaityti daugiau

Paskutiniąją liepos dieną Utenos kultūros centre posėdžiavo projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ lietuvių ir latvių darbo grupės.
Buvo aptarta Preiliuose įvykusi bendra Dainų šventė – galutinis šio projekto rezultatas, į kurį vedė 4 mokymų stovyklos, 7 festivaliai, projekto veiklų koordinatorių darbas ir kolektyvų vadovų paruošta programa. Dainų šventėje dalyvavo 20 kolektyvų iš Utenos. Tai chorai, folkloro ansambliai, kapelos, liaudiškos muzikos ir šokių kolektyvai, be to, šventės mugėje amatus pristatė 20 mūsų krašto tautodailininkų. Projekto vadovė Asta Motuzienė, pasakodama apie nuveiktus darbus džiaugėsi, kad pasiekti rezultatai yra verti įdėto triūso. Skaityti daugiau