2012–2013 m. Utenos kultūros centras drauge su Latvijos Respublikos Preilių apygardos taryba įgyvendino 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“. Šio projekto esmė buvo skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp dviejų regionų – Aukštaitijos (Lietuva) ir Latgalos (Latvija), turinčių panašių nacionalinių kultūrinių vertybių – dainų šventes. Projekto tikslas – kultūriniai mainai tarp šių regionų ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei. Projekto veiklose dalyvavo 3000 abiejų šalių muzikantų, šokėjų, dainininkų, tautodailininkų, kultūros specialistų. Projekto metu vykę mokymai prisidėjo prie kultūrinio paveldo tradicijų išsaugojimo ir populiarinimo. Skaityti daugiau

Paskutiniąją liepos dieną Utenos kultūros centre posėdžiavo projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ lietuvių ir latvių darbo grupės.
Buvo aptarta Preiliuose įvykusi bendra Dainų šventė – galutinis šio projekto rezultatas, į kurį vedė 4 mokymų stovyklos, 7 festivaliai, projekto veiklų koordinatorių darbas ir kolektyvų vadovų paruošta programa. Dainų šventėje dalyvavo 20 kolektyvų iš Utenos. Tai chorai, folkloro ansambliai, kapelos, liaudiškos muzikos ir šokių kolektyvai, be to, šventės mugėje amatus pristatė 20 mūsų krašto tautodailininkų. Projekto vadovė Asta Motuzienė, pasakodama apie nuveiktus darbus džiaugėsi, kad pasiekti rezultatai yra verti įdėto triūso. Skaityti daugiau

Paskutinįjį birželio šeštadienį 10 autobusų su 500 uteniškių patraukė į žavų Latgalos kampelį Latvijoje – Preilius. Šie žmonės – tai mūsų dainuojanti, šokanti, grojanti bei kitokius menus kurianti bendruomenės dalis. Kelionės tikslas – drauge ir 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ pagrindinis tikslas – kultūriniai mainai ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei. Iki Dainų šventės Preiliuose nueitas vos ne pusantrų metų kultūrinio bendradarbiavimo tarp Aukštaitijos ir Latgalos regionų, turinčių panašių nacionalinių vertybių – dainų šventes, kelias. Projekto įgyvendinimas įkvėpė abiejų šalių menininkus kurti, mokytis ir bendradarbiauti tautinio kultūros paveldo srityje, skatino kultūrinį ir kūrybinį regionų vystymąsi. Projekto veiklose – mokymų programose, festivaliuose, susitikimuose dalyvavo per 3000 abiejų šalių meno mėgėjų, tautodailininkų. Jų sukurtomis programomis gėrėjosi daugiatūkstantinis lietuvių ir latvių žiūrovų būrys. Kultūriniai mainai, etninių tradicijų tęstinumas, specialistų, puoselėjančių ir ugdančių senąsias liaudies tradicijas, bendradarbiavimas suteikė galimybę pritraukti daugiau svečių, padidinti turistų srautus per sieną. Vyko kūrybinės mokymų stovyklos, iš projekto lėšų įsigyta muzikos instrumentų, įvairaus rekvizito, garso aparatūra, lauko koncertų kilnojama scena, buvo kuriami ir visuomenei pristatomi tarptautiniai kultūriniai renginiai.
Lyg Baltojo paukščio sparno mostas švystelėjo laikas su gausybe įvykių, renginių ir atėjo didžioji diena – Dainų šventė Preiliuose. Mūsų rajonui joje atstovavo 20 mėgėjų meno kolektyvų – tai chorai, folkloro ansambliai, kapelos, liaudiškos muzikos ir šokių kolektyvai, drauge vyko kultūros darbuotojų, rajono savivaldybės atstovų ir 20 rajono tautodailininkų.
Šventės scenarijaus autorė Inara Urča ne kartą darbo grupės susitikimuose aptarė repertuarą, vedimo tekstus, buvo apgalvotos visos organizacinės ir meninės detalės. O kiek iki to repetuota ir mokymų stovyklose, ir atskiromis grupėmis. Tad ir šventės programa liete liejosi sklandžiai, jaudindama Preilių miesto parke susirinkusius žiūrovus, kurių tarpe buvo ir lietuvių turistų. Ypatingai šiltai žiūrovai priėmė bendrai atliekamas lietuvių ir latvių dainas, šokius, kur lietuvės merginos šoko su latviais jaunuoliais ir atvirkščiai.
Sveikinimo kalbas tarė Preilių meras Aldis Adamovičs, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius, projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vadovė Asta Motuzienė, o iš Latvijos pusės – Sanita Melko.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto „Baltas paukštis“ koordinatorė

Artėjant didžiausiajm projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ renginiui – Dainų šventei, kuri birželio 29-ąją įvyks Preilių miesto parke, lietuvių ir latvių darbo grupės birželio 21-ąją susitiko Preilių kultūros centre aptarti visų šventės organizacinių detalių, galutinio scenarijaus, vedimo tekstų, vertimų. Susitikime iš Lietuvos pusės dalyvavo projekto „Baltas paukštis“ vadovė Asta Motuzienė, koordinatorė Regina Katinaitė-Lumpickienė, meno kolektyvų vadovai Gediminas Gricius, Liuda Griciuvienė, Roberta Macelienė, latviams atstovavo Sanita Melko, Inara Urča, Silvija Kurtina, Alberts Vucans, pasitarime dalyvavo ir dainų šventės vedėjai.
Dainų šventė – baigiamasis projekto akordas, pagrindinis siekinys, į kurį eita pusantrų metų, atsakingai rengtasi mokymų stovyklose, koncertuota šventėse, festivaliuose, keistasi meno kolektyvais tarp Aukštaitijos ir Latgalos.
Preilių miesto parko estrada priims 1000 Utenos ir Preilių meno mėgėjų, o žiūrovų lauks jaukus parkas su iš projekto lėšų atnaujintais suoliukais. Sukurta šventės emblema (dailininkė Aurina Paškevičienė), dalyviams pasiūtos suvenyrinės skarelės su šia emblema. Į šventės šurmulį gražiai įsilies ir mūsų krašto bei Preilių tautodailininkai.
Taigi lieka paskutinės pasirengimo akimirkos ir Baltas paukštis plačiai išskleis dainų, šokių, muzikos sparnus virš Aukštaitijos ir Latgalos.

Fiksavimas

Vykdydant 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ viena iš sąlygų buvo Emblemos projekto konkursas. Jį laimėjo dailininkė Aurina Paškevičienė, pateikusi konkurso nuostatus atitinkantį Emblemos projektą, kurį aptarė ir įvertino kompetentinga komisija. Pagrindiniai vertinimo kriterijai buvo meniškumas, originalumas, idėjos išpildymas.
Emblema gegužės 28-ąją darbo grupės susitikime pristatyta projekto partneriams iš Latvijos, o gegužės 30-ąją – ir visuomenei. Skaityti daugiau

2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ sėkmė iš tiesų didele dalimi priklauso nuo jame dirbančios komandos. Tiek Lietuvos, tiek Latvijos atstovų darbo grupė yra labai kūrybinga ir atsakinga. Gegužės 28 d. „Baltojo paukščio“ kūrėjai ir vykdytojai buvo susirinkę Utenos kultūros centre aptarti aktualių projekto klausimų. Lietuvai atstovavo Asta Motuzienė, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Gediminas Gricius, Adolfas Sinkevičius, Liuda Griciuvienė, Latvijai – Sanita Melko, Alberts Vucans, Inara Urča, Silvija Kurtina, Guntis Skrimblis. Skaityti daugiau

dsv0012013 metų pavasarį didžiosios popchoro merginos nepabūgo vėjų ir ankstų rytą išvyko į Rygos uostą, kuriame jų laukė keltas į Švediją. Dainininkės išvyko ne poilsiauti, tad tik palikus uostą prasidėjo repeticijos. Problemų kelionės metu išvengti nepavyko: per mažas mikrofonų skaičius, neįskaitomi kompaktų įrašai ir pan. Tačiau audringa publika nuvijo šalin visą nerimą, o nesėkmės pasitraukė pačios. Plojimai, susižavėjimo šūksniai, žiūrovų šypsenos ir didelis dėmesys nulipus nuo scenos suteikė merginoms daug džiaugsmo bei entuziazmo, kurio užteko iki pat kelionės pabaigos. Skaityti daugiau