Paskutinįjį birželio šeštadienį 10 autobusų su 500 uteniškių patraukė į žavų Latgalos kampelį Latvijoje – Preilius. Šie žmonės – tai mūsų dainuojanti, šokanti, grojanti bei kitokius menus kurianti bendruomenės dalis. Kelionės tikslas – drauge ir 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ pagrindinis tikslas – kultūriniai mainai ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei. Iki Dainų šventės Preiliuose nueitas vos ne pusantrų metų kultūrinio bendradarbiavimo tarp Aukštaitijos ir Latgalos regionų, turinčių panašių nacionalinių vertybių – dainų šventes, kelias. Projekto įgyvendinimas įkvėpė abiejų šalių menininkus kurti, mokytis ir bendradarbiauti tautinio kultūros paveldo srityje, skatino kultūrinį ir kūrybinį regionų vystymąsi. Projekto veiklose – mokymų programose, festivaliuose, susitikimuose dalyvavo per 3000 abiejų šalių meno mėgėjų, tautodailininkų. Jų sukurtomis programomis gėrėjosi daugiatūkstantinis lietuvių ir latvių žiūrovų būrys. Kultūriniai mainai, etninių tradicijų tęstinumas, specialistų, puoselėjančių ir ugdančių senąsias liaudies tradicijas, bendradarbiavimas suteikė galimybę pritraukti daugiau svečių, padidinti turistų srautus per sieną. Vyko kūrybinės mokymų stovyklos, iš projekto lėšų įsigyta muzikos instrumentų, įvairaus rekvizito, garso aparatūra, lauko koncertų kilnojama scena, buvo kuriami ir visuomenei pristatomi tarptautiniai kultūriniai renginiai.
Lyg Baltojo paukščio sparno mostas švystelėjo laikas su gausybe įvykių, renginių ir atėjo didžioji diena – Dainų šventė Preiliuose. Mūsų rajonui joje atstovavo 20 mėgėjų meno kolektyvų – tai chorai, folkloro ansambliai, kapelos, liaudiškos muzikos ir šokių kolektyvai, drauge vyko kultūros darbuotojų, rajono savivaldybės atstovų ir 20 rajono tautodailininkų.
Šventės scenarijaus autorė Inara Urča ne kartą darbo grupės susitikimuose aptarė repertuarą, vedimo tekstus, buvo apgalvotos visos organizacinės ir meninės detalės. O kiek iki to repetuota ir mokymų stovyklose, ir atskiromis grupėmis. Tad ir šventės programa liete liejosi sklandžiai, jaudindama Preilių miesto parke susirinkusius žiūrovus, kurių tarpe buvo ir lietuvių turistų. Ypatingai šiltai žiūrovai priėmė bendrai atliekamas lietuvių ir latvių dainas, šokius, kur lietuvės merginos šoko su latviais jaunuoliais ir atvirkščiai.
Sveikinimo kalbas tarė Preilių meras Aldis Adamovičs, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius, projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vadovė Asta Motuzienė, o iš Latvijos pusės – Sanita Melko.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto „Baltas paukštis“ koordinatorė

Artėjant didžiausiajm projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ renginiui – Dainų šventei, kuri birželio 29-ąją įvyks Preilių miesto parke, lietuvių ir latvių darbo grupės birželio 21-ąją susitiko Preilių kultūros centre aptarti visų šventės organizacinių detalių, galutinio scenarijaus, vedimo tekstų, vertimų. Susitikime iš Lietuvos pusės dalyvavo projekto „Baltas paukštis“ vadovė Asta Motuzienė, koordinatorė Regina Katinaitė-Lumpickienė, meno kolektyvų vadovai Gediminas Gricius, Liuda Griciuvienė, Roberta Macelienė, latviams atstovavo Sanita Melko, Inara Urča, Silvija Kurtina, Alberts Vucans, pasitarime dalyvavo ir dainų šventės vedėjai.
Dainų šventė – baigiamasis projekto akordas, pagrindinis siekinys, į kurį eita pusantrų metų, atsakingai rengtasi mokymų stovyklose, koncertuota šventėse, festivaliuose, keistasi meno kolektyvais tarp Aukštaitijos ir Latgalos.
Preilių miesto parko estrada priims 1000 Utenos ir Preilių meno mėgėjų, o žiūrovų lauks jaukus parkas su iš projekto lėšų atnaujintais suoliukais. Sukurta šventės emblema (dailininkė Aurina Paškevičienė), dalyviams pasiūtos suvenyrinės skarelės su šia emblema. Į šventės šurmulį gražiai įsilies ir mūsų krašto bei Preilių tautodailininkai.
Taigi lieka paskutinės pasirengimo akimirkos ir Baltas paukštis plačiai išskleis dainų, šokių, muzikos sparnus virš Aukštaitijos ir Latgalos.

Fiksavimas

Vykdydant 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ viena iš sąlygų buvo Emblemos projekto konkursas. Jį laimėjo dailininkė Aurina Paškevičienė, pateikusi konkurso nuostatus atitinkantį Emblemos projektą, kurį aptarė ir įvertino kompetentinga komisija. Pagrindiniai vertinimo kriterijai buvo meniškumas, originalumas, idėjos išpildymas.
Emblema gegužės 28-ąją darbo grupės susitikime pristatyta projekto partneriams iš Latvijos, o gegužės 30-ąją – ir visuomenei. Skaityti daugiau

2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ sėkmė iš tiesų didele dalimi priklauso nuo jame dirbančios komandos. Tiek Lietuvos, tiek Latvijos atstovų darbo grupė yra labai kūrybinga ir atsakinga. Gegužės 28 d. „Baltojo paukščio“ kūrėjai ir vykdytojai buvo susirinkę Utenos kultūros centre aptarti aktualių projekto klausimų. Lietuvai atstovavo Asta Motuzienė, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Gediminas Gricius, Adolfas Sinkevičius, Liuda Griciuvienė, Latvijai – Sanita Melko, Alberts Vucans, Inara Urča, Silvija Kurtina, Guntis Skrimblis. Skaityti daugiau

dsv0012013 metų pavasarį didžiosios popchoro merginos nepabūgo vėjų ir ankstų rytą išvyko į Rygos uostą, kuriame jų laukė keltas į Švediją. Dainininkės išvyko ne poilsiauti, tad tik palikus uostą prasidėjo repeticijos. Problemų kelionės metu išvengti nepavyko: per mažas mikrofonų skaičius, neįskaitomi kompaktų įrašai ir pan. Tačiau audringa publika nuvijo šalin visą nerimą, o nesėkmės pasitraukė pačios. Plojimai, susižavėjimo šūksniai, žiūrovų šypsenos ir didelis dėmesys nulipus nuo scenos suteikė merginoms daug džiaugsmo bei entuziazmo, kurio užteko iki pat kelionės pabaigos. Skaityti daugiau

Utenos kultūros centre balandžio 26-ąją įvyko 2007–2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos” darbo grupės susitikimas. Šiame susitikime Lietuvai atstovavo
Asta Motuzienė , Regina Katinaitė –Lumpickienė, Gitana Platkevičienė, Adolfas Sinkevičius, Roberta Macelienė. Projekto partneriams iš Latvijos atstovavo Sanita Melko, Silvija Kurtina, Inara Urča, Guntis Skrimblis, Alberts Vucans.
Susitikime aptarta eilė aktualių klausimų: fotoalbumo parengimo darbai, projekto viešinimas radijo reportažais, informaciniai leidiniai –brošiūros, 2013 m. dainų šventė Preiliuose.
Fotoalbumo parengimo darbai vyksta. Jame atsispindės Aukštaitijos ir Latgalos istorija, gamta, kultūros paminklai, šventės, kolektyvai, įžymūs žmonės, išsamiai – projekto veiklos ir pasiekti rezultatai. Sveikinimo žodį rašys Utenos ir Preilių merai bei projekto vadovė Asta Motuzienė. Medžiagos leidiniui turima pakankamai, ją reikia susisteminti, pateikti įdomiai ir informatyviai. Kalbos – latvių ir lietuvių, teksto reziumė – anglų. Eilėraščiai bus pateikti tarme, jie į kitas kalbas nebus verčiami. Leidinyje numatoma išlaikyti žodinės ir vaizdinės informacijos santykį, pasirūpinti kokybiška informacija, nuotraukomis.
Dvi brošiūros bus išleistos Latvijoje ir skirtos 2013 m. birželio 29 d. vyksiančiai dainų šventei Preiliuose. Vienoje bus reklamuojami Aukštaitijos ir Latgalos tautodailininkai, amatininkai, jų kuriami darbai, kitoje – patalpinta projekto veiklose dalyvavusių kolektyvų ir jų vadovų nuotraukos, trumpa informacija apie jų veiklą. Pabrėžta, kad projekto veiklos nuolat viešinamos internetiniame puslapyje, spaudoje, dar prisidės radijo reportažai.
Dainų šventė Preiliuose vyks šių metų birželio 29 d. Joje dalyvaus 500 meno mėgėjų iš Lietuvos ir tiek pat iš Latvijos. Visuomenei bus pristatoma didelė šokių, dainų ir muzikos programa, atlikti kartu lietuvių ir latvių išmokti šokiai ir dainos, pučiamųjų orkestrų programa. Visa šventės programa turėtų sutilpti į 3 val. koncertą. Tautodailininkai, amatininkai, muzikantai savo darbus Latvijos žiūrovui, o tuo pačiu tikimasi, kad ir atvykusiems žiūrovams iš Lietuvos, pristatys jau nuo ryto vyksiančioje mugėje. Dainų šventei tiek lietuviai, tiek latviai ruošiasi labai atsakingai: intensyviai vyksta kolektyvų repeticijos, įtvirtinama programa, paskirti chorų programos, pučiamų-
jų, folkloro kolektyvų ir šokių dalies koordinatoriai, tikslinamas tautodailininkų ir amatininkų sąrašas, sprendžiami transporto ir kiti organizaciniai klausimai.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

Vykdant Darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projektą „Baltas paukštis
virš Aukštaitijos ir Latgalos“ iki birželio mėn. pabaigos bus išleisti du bukletai: vienas apie pro-
jekte dalyvaujančius lietuvių ir latvių tautodailininkus, antras – apie mėgėjų meno kolektyvus,
bendrų lietuvių ir latvių folkloro, šokių, chorų švenčių bei baigiamosios dainų šventės Preiliuose dalyvius. Bukletuose tekstai bus lietuvių, latvių ir anglų kalbomis.
Šiais metais bus išleistas ir fotoalbumas, plačiai atspindintis Aukštaitijos ir Latgalos isto-
riją, gamtą, kultūrinį paveldą, šventes ir kt. Fotoalbumo tekstai bus lietuvių ir latvių kalbomis , o
jų santraukos – anglų kalba.

Utenos kultūros centro informacija