Daugelis neįsivaizduojame iškilmingų ir masinių renginių be pučiamųjų orkestrų muzikos.Tad šiais metais Utenos miesto gimtadienio proga rengiamas pučiamųjų orkestrų festivalis “Skambėkite, dūdos, Aukštaitijoje” žada būti skambus, spalvingas, patrauklus kiekvieno akiai, ausiai, širdžiai. Jis buvo suplanuotas rengiant tarptautinį projektą “Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos”. Festivalyje dalyvaus du šaunūs meno kolektyvai – Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Vytauto Latono, ir Preilių muzikos ir menų mokyklos jaunių pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja Olegs Kolesničienko, drauge su juo dirba mokytojas Roberts Viškeris. Šie orkestrai, jungiantys po trisdešimt muzikantų, pagal projekte numatytą mokymo programą, liepos 11-13 dienomis repetavo, mokėsi bendrų kūrinių, ilsėjosi, organizavo tarpusavio sporto rungtis Alantoje veikusioje stovykloje. Skaityti daugiau

Darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projektas „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ tęsiasi gražiais darbais, spalvingais renginiais. Birželio 30 d. Preiliuose įvyko III Latgalos regiono šokių festivalis, kuriame tarp 1500 latvių šokių kolektyvų šokėjų puikiai pasirodė šio projekto dalyviai iš Lietuvos pusės – Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ (vad. Roberta Macelienė), folkloro ansamblis „Utauta“ (vad. Liuda Griciuvienė) ir liaudiškos muzikos kapela (vad. Laimutis Kirilauskas). Skaityti daugiau

Puikus vasaros pavakarys, lietumi negrūmojantis dangus, jaukus, žalias Alantos dvaro parkas su organiškai įsipiešiančia vasaros koncertų estrada birželio 13-ąją pasitiko didžiulį latvių ir lietuvių vaikų ir jaunimo šokėjų būrį, smagiai įsisukusį į jaunatviška energija, tempu ir grožiu spinduliuojantį „Draugystės suktinį“. Skaityti daugiau

Birželio 1-3 dienomis Alantos technologijos ir verslo mokykloje surengta folkloro kolektyvų stovykla. Joje bendrų kūrinių mokėsi 70 dalyvių: Utenos kultūros centro folkloro ansamblis „Utauta“, vadovaujamas Liudos Griciuvienės, ir liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama Laimučio Kirilausko, Kazimiero kapela (vad. Kazimieras Streikus), Preilių miesto folkloro ansambliai „Talderi“, vadovė Silvija Kurtina, ir „Rūtoj“, vadovė Ilze Rožinska. Skaityti daugiau

Gegužės 17-ąją Utenos kultūros centre susitiko tarptautinio projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ lietuvių ir latvių darbo grupės. Susitikimą vedė projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė. Buvo detaliai aptarti mokymo stovyklų ir artimiausiųjų projekto švenčių organizavimo klausimai.
Folkloro stovykla vyks birželio 1–3 dienomis, joje bendrą programą ruoš 70 dalyvių iš Ute-
nos ir Preilių. Išmokti kūriniai bus įtraukti į birželio 30 d. Preiliuose vyksiančio Latgalos liaudiškų šokių festivalio programą, liepos 14 d. Preilių krašto šventę ir liepos 6 d. Utenoje rengiamą folkloro festivalį „… ir neišsimsma tėviškes versmes…“
Šokių stovykla vyks birželio 11–13 dienomis, joje lietuvių liaudies ir latvių liaudies šokių
mokysis 150 dalyvių. Birželio 30 d. Lietuvoje vyks šokių kolektyvų festivalis „Draugystės suktinis“.
Pučiamųjų stovykloje preiliškiai ir uteniškiai pučiamųjų orkestrų dalyvai (60 žmonių) bendrų
kūrinių mokysis liepos 10–12 dienomis. Pučiamųjų orkestrų festivalis „Skambėkite, dūdos, Aukštai-
tijoje“ vyks Utenoje rugsėjo 29 d. miesto gimtadienio proga.
Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus