A. Miškinio premijos teikimas. A. Katino knygos pristatymas