Motinos dienos koncertas „Tau mūsų dainos, šokiai, muzika ir posmai…“