Kultūros ir meno darbuotojai

 

 Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos  Telefonai, el. p.
Asta Stasiulionienė Vadybininkė, kultūrinių renginių organizatorė Mob. +370 616 48 585
asta.stasiulioniene@utenoskc.lt
Ona Aleknavičienė Ansamblio „Vieversa“ choro vadovė Mob. +370 616 12 790
ona.aleknaviciene@utenoskc.lt
Janina Baldauskienė Lėlių teatro „Zuikis Puikis“ režisierė Mob. +370 616 74 433
janina.baldauskiene@utenoskc.lt
Adolfas Driukas Choro „Ainiai“ vadovas, styginių kvarteto vadovas, vyrų vokalinio ansamblio vadovas Mob. +370 655 63 161
Vida Kairienė Režisierė, vaikų ir jaunimo dramos studijos vadovė Mob. +370 611 56 650
vida.kairiene@utenoskc.lt
Gražina Kapčiuvienė Dainavimo studijos „Decima“ vadovė Mob. +370 682 18 254
grazina.kapciuviene@utenoskc.lt
Irena Leikauskienė Režisierė, meninio skaitymo studijos vadovė Mob. +370 616 48 744
irena.leikauskiene@utenoskc.lt
Roberta Macelienė Ansamblio „Vieversa“ vadovė Mob. +370 614 29 978
roberta.maceliene@utenoskc.lt
Giedrė Katinienė Vyr. meno vadovė, akompaniatorė Mob. +370 616 48 980
giedre.katiniene@utenoskc.lt
Falmira Sinicienė „Žaliaduonių“ teatro dailininkė, parodų koordinatorė Mob. +370 616 48 723
falmira.siniciene@utenoskc.lt
 Rimantas Sinica  Grupės „Interval‘as“ vadovas, akustinės gitaros ir vokalo studijos vadovas, jaunimo roko grupės „LETS“ vadovas Mob. +370 616 48723
rimantas.sinica@utenoskc.lt
Adolfas Sinkevičius Fotografas Mob. +370 650 90 428
adolfas.sinkevicius@utenoskc.lt
Audrius Šimkūnas Garso inžinierius Mob. +370 651 93 876
audrius.simkunas@utenoskc.lt
Darius Biriukas Garso inžinierius Mob. +370 653 25 192
darius.biriukas@utenoskc.lt
Laisvida Pakenienė Akompaniatorė Mob. +370 616 95 742
laispak@gmail.com
Gintas Maliauka Šviesos inžinierius, IT specialistas Mob. +370 675 26 766
gintas.maliauka@utenoskc.lt
Aurelijus Baldauskas Lėlių teatro „Zuikis Puikis“ pastatyminės dalies vedėjas Mob. +370 682 13 078
Šarūnas Kunickas „Žaliaduonių“ teatro režisierius Mob. +370 620 17 335
sarunas.kunickas@utenoskc.lt
Donata Šeduikienė Režisieriaus asistentė Mob. +370 615 10 773
donata.seduikiene@utenoskc.lt
Kristina Maniušytė Drabužių dizainerė Mob. +370 601 42 102
kristina.maniusyte@utenoskc.lt
Scenos inžinierius Mob.
Dalia Magylienė Folkloro ansamblio vadovė, vaikų ir jaunimo folkloro studijos vadovė, sutartinių giedotojų grupės „Sėdauta“ vadovė Mob. +370 616 48 768
dalia.magyliene@utenoskc.lt
Vida Navikienė Dailininkė-scenografė Mob. +370 615 25 181
vida.navikiene@utenoskc.lt
Deividas Gavėnas Kultūrinių renginių organizatorius  Mob. +370 624 85 956
deividas.gavenas@utenoskc.lt
Sandra Čipkutė Moterų choro vadovė Mob. +370 615 20 293
sandra.cipkute@utenoskc.lt
 Loreta Liaugaudė Liaudies instrumentų ansamblio vadovė  Mob. +370 699 38 068

 

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Telefonai, el. p.
DAUGAILIŲ SKYRIUS
Jūratė Paliulienė Kultūrinių renginių organizatorė Mob. +370 616 48 760
daugailiaikc@gmail.com
Petras Leleika Meno vadovas Mob. +370 618 71 794
TAURAGNŲ SKYRIUS
Danguolė Trimonienė Kultūrinių renginių organizatorė Mob. +370 616 48 974
tauragnaikc@gmail.com
Vilma Valienė Meno vadovė Mob. +370 616 95 739
Loreta Juškėnienė Režisierė Mob. +370 618 36 882
SALDUTIŠKIO SKYRIUS
Giedrė Šimkūnaitė-Kandratavičienė Kultūrinių renginių organizatorė Mob. +370 675 35 782
saldutiskiskc@gmail.com
Danutė Zajančkauskienė Meno vadovė Mob. +370 612 15 736
SUDEIKIŲ SKYRIUS
Angelė Dikmonienė Kultūrinių renginių organizatorė Mob. +370 616 48 690
sudeikiaikc@gmail.com
Audronė Misiukaitė Ansamblio „Sudeikiečių gaida“ vadovė Mob. +370 686 49 741
Aušrelė Baltuškienė Meno vadovė  Mob. +370 627 72 832
sudeikiaikc@gmail.com
UŽPALIŲ SKYRIUS
Birutė Minutkienė Kultūrinių renginių organizatorė Mob. +370 616 48 735
uzpaliaikc@gmail.com
Nijolė Navikienė Meno vadovė Mob. +370 610 21 124
Jolita Novikienė

 

Loreta Liaugaudė

 

Kanklininkų ansamblio „Pasagėlė“ vadovė

Liaudies instrumentų ansamblio vadovė

VYŽUONŲ SKYRIUS
Edmundas Gutauskas

Ramunė Miečiutė

Kultūrinių renginių organizatorius

Meno vadovė

 

vyzuonoskc@gmail.com

LELIŪNŲ SKYRIUS
Aušra Gutauskienė Meno vadovė, kultūrinių renginių organizatorė Mob. +370 616 40 117
Mob. +370 627 72 832
leliunaikc@gmail.com
KUKTIŠKIŲ SKYRIUS
Giedrė Tubelienė Kultūrinių renginių organizatorė
 giedre.tubeliene@utenoskc.lt
Ligita Balčiūnienė Meno vadovė Mob. +370 621 51 466
ligita.balciuniene@utenoskc.lt