Nuo 2012 m. kovo 1 d. Utenos kultūros centras pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“.
Projekto esmė – skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp dviejų regionų – Latgalos (Latvija) ir Aukštaitijos (Lietuva), turinčių panašių nacionalinių kultūrinių vertybių – dainų šventes.
Projekto tikslas – kultūriniai mainai ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei.
Projektas finansuojamas iš 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų.

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: