Birutė NENĖNIENĖ
birute@utenos-diena.lt

Nuo šių metų kovo beveik dvejus metus virš Utenos ir Preilių (Latvija) nuolat sklandys ypatingas paukštis – projektas „Darnaus bendradarbiavimo Baltas Paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“, trumpiau (ir meiliau) vadinamas tiesiog BALTU PAUKŠČIU.

Šio projekto pristatymas kovo 2 dieną vyko Utenos kraštotyros muziejuje. Projekto esmė – skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp dviejų regionų: Latgalos (Latvija) ir Aukštaitijos (Lietuva), turinčių panašių nacionalinių vertybių – dainų šventes, kurias 2007 metų lapkričio 7 dieną UNESCO įtraukė į Žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą.

Šia proga „Utenos dienos“, kuri yra oficialus projekto informacinis partneris, skaitytojams pravers truputis faktų iš dainų švenčių istorijos, kurios pradžią žymi pirmoji dainų šventė, 1843 m. surengta Ciuriche, Šveicarijoje, ir greitai išplitusi po kitas Europos šalis, tarp jų – ir į tris Baltijos sesėmis vadinamas valstybes: Estiją, kurioje pirmoji Dainų šventė Tartu mieste surengta 1869 m., Latviją – su pirmąja Dainų šventės sostine Ryga 1873-iaisiais, ir Lietuvą, kurią dainų šventės pasiekė vėliausiai – tik 1924 metais, kai Kaune vyko pirmoji masinė lietuvių Dainų šventė. Tačiau kaip tik šios trys Baltijos šalys vienintelės pasaulyje teberengia dainų šventes iki šių dienų, ne tik tęsdamos tradicijas, bet ir skatindamos tautinius vienybės ir bendrumo jausmus. Įstabiausia yra tai, jog Dainų švenčių tradicija peržengė ir 21-ojo – naujųjų technologijų įsiviešpatavimo – amžiaus slenkstį.
O aukštaičiai – nuo seno dainingi ir bendrauti mėgstantys žmonės, tad ir uteniškių draugystė su latviais iš Preilių Latgalos regione turi senas šaknis. Naujojo kultūrinio dviejų regionų bendradarbiavimo projekto tikslas – sukurti bendrą programą ir tarptautinei bendruomenei pristatyti naują kultūrinį įvykį: Latgalos ir Aukštaitijos dainų šventę 2013-ųjų birželio mėnesį Preilių Festivalių parke. Tai – svarbiausias projekto renginys, o iki jo ir šiemet, ir kitąmet ir pas mus, ir Latgaloje vyks nemažai renginių, pažymėtų „Balto Paukščio“ simbolika, kurią jau šiame straipsnyje pristato informacinis projekto partneris „Utenos diena“.
Projektas finansuojamas iš 2007–2013 metų Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų. Projekto biudžetas – 230 tūkst. eurų. Vadovaujantis projekto partneris – Utenos kultūros centras, partneris – Preilių apygardos taryba.
Kovo 2 dieną Utenos kraštotyros muziejuje svečiavosi net 5 Preilių pasiuntiniai: kultūros renginių vadybininkė Inara Urča, Preilių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Silvija Kurtina, Preilių apskrities dūmos projektų vadybininkė Sanita Melko, Preilių muzikos ir menų mokyklos direktorius Alberts Vucans ir Preilių šokių ansamblio „Gaida“ vadovė Gaida Ivanova. Jie pristatė savo kolektyvus, kultūros objektus bei jų veiklą ir pasirengimą dalyvauti projekte.
Šeimininkų pajėgos buvo gausesnės. Be projektą pristačiusių Kultūros centro direktorės Astos Motuzienės ir jos pavaduotojos Reginos Katinaitės-Lumpickienės, atliksiančios projekto kultūrinių renginių koordinatorės pareigas, įžanginiame seminare dalyvavo įvairių kultūros sričių atstovai. Viena jų, padėjusi rengti projektą, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, juokavusi, kad šios programos principas: 1 + 1 yra lygu 5. Taip pat dalyvavo muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, Irena Leikauskienė – atsakinga už edukaciją, Liuda Griciuvienė – už folklorą, Roberta Macelienė – už šokių kolektyvus, Gediminas Gricius – už chorinę veiklą, Vytautas Latonas – už pučiamųjų orkestrų pasirodymus, bei 3 savų sričių profesionalai iš Utenos kultūros centro: renginių režisierė Vida Kairienė, dailininkė Aurina Paškevičienė ir fotografas Adolfas Sinkevičius, tikrai turėsiantys kur pasireikšti.

Mokymų programa
Jau šių metų vasarą numatytos 2 stovyklos: šokių grupių ir pučiamųjų orkestrų, kuriose atitinkamai dalyvaus ir patirtimi dalinsis 150 ir 60 dalyvių iš abiejų pusių, bei folkloro grupių ir chorų mokymai 70-iai įvairių folkloristų ir 250-iai choristų šių metų rudenį.

„Balto paukščio“ giesmės
Organizatoriai projektą numato baigti kitų metų rugsėjo 2-ą, tikėdamiesi, kad per 18 mėnesių jų sumanytas ir kultūriniam skrydžiui paleistas Baltas Paukštis sugiedos gražiausias savo giesmes ir suteiks daug malonių akimirkų ne tik dalyviams, bet ir abiejų regionų žiūrovams, nes bendrų renginių sulauks abi projekto pusės.
Uteniškiai jau šių metų vasarą išvys šokių kolektyvų festivalį, Valstybės sukūrimo dieną (liepos 6 d.) džiaugsis folkloro festivaliu, o per miesto gimtadienį (rugsėjo 29 d.) mėgausis pučiamųjų orkestrų festivalio garsais. Lapkričio 22-ą Utenoje numatytas ir chorų festivalis, kuriame dainuos 250 choristų pajėgos.
Preiliuose vyks vienu festivaliu mažiau – jų bus tik 3 (folkloro, tautodailės ir šokių), tačiau čia numatyta surengti baigiamąjį projekto akordą – Didžiąją Lietuvos ir Latvijos dainų šventę, kurioje dalyvautų visas tūkstantis abiejų regionų dainorėlių, šokėjų ir tautodailininkų.
Taip pat planuojama parengti ir išleisti fotoalbumą, atspindintį „Baltojo Paukščio“ skrydį.
Po projekto pristatymo jungtinė abiejų tautų festivalio komanda išvyko į Leliūnus pas Puodžių karalių Vytautą Valiušį, kurio įrengtame muziejuje derino konkrečius projekto įgyvendinimo darbus, datas bei gėrėjosi lietuviško molio metamorfozėmis.

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: