Vykdant Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos pagal 2007–2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą tęsiami tarptautinio projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ darbai. Šių metų balandžio16 d. Preiliuose, Latvijoje, įvyko dalykinis darbo grupės susitikimas.

Jame dalyvavo Utenos kultūros centro darbuotojai: direktorė Asta Motuzienė, direktorės pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, techninės kūrybos vadovas Adolfas Sinkevičius, vyresn. režisierė Irena Leikauskienė, vyr. buhalterė Gitana Platkevičienė ir Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas“ pirmininkė Gita Juškėnienė. Iš latvių pusės dalyvavo Preilių apskrities dūmos projektų vadybininkė Sanita Melko, Preilių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Silvija Kurtina, renginių vadybininkė Inara Urča, šokių ansamblio „Gaida“ vadovė Gaida Ivanova, Preilių muzikos ir menų mokyklos direktorius Alberts Vucans, Preilių rajono savivaldybės buhalterė Skaidra Mukane.
Aptarti bendrų mokymų stovyklų bei šokių, folkloro, pučiamųjų orkestrų ir chorų festivalių, vyksiančių šiais metais Utenoje, o taip pat Didžiosios Preilių pavasario amatų mugės (2012-04-28), Preilių miesto šventės (2012-06-30) ir Preilių festivalio (2012-07-14) surengimo organizaciniai klausimai. Be to, trumpai aptarta ateinančiais metais leidžiamo bendro abiejų šalių fotoalbumo vizija.
Uteniškiai svečiuodamiesi Preiliuose turėjo galimybę aplankyti Kultūros centrą, istorijos ir menų muziejų, muzikos ir amatų mokyklą, biblioteką, turizmo ir informacijos centrą, privatų lėlių muziejų ir plačiau susipažinti su šių institucijų veikla.
Artimiausias renginys – Didžioji pavasario amatų mugė Preiliuose, į kurią vyksta 20 mūsų rajono tautodailininkų ir Daugailių kultūros centro kapela „Indraja“. Mugėje dalyvaus ir 30 tautodailininkų iš Preilių.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Utenos kultūros centro direktorės pavaduotoja, projekto koordinatorė

Lėlių muziejaus kieme

Lėlių muziejaus kieme

Preilių bibliotekoje

Preilių bibliotekoje

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: