Nuotraukoje: Utenos KC direktorė Asta Motuzienė ir Latvijos žurnalistas, renginių vedėjas Ansis Bogustovs

Nuotraukoje: Utenos KC direktorė Asta Motuzienė ir Latvijos žurnalistas, renginių vedėjas Ansis Bogustovs

Gegužės 16 d. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje buvo surengta Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos komunikacijos konferencija „BŪK MATOMAS – papasakok apie pasiekimus“. Konferencija vyko lietuvių ir latvių kalbomis, kartu su sinchroniniu vertimu.
Šioje konferencijoje Latvijos ir Lietuvos programos 4-tojo kvietimo patvirtintų projektų organizacijų atstovams, kurie dirba su projekto viešinimu ir komunikacija, buvo pateikta Šiaulių universiteto projektų viešinimo rezultatų analizė, suteikta žinių, kaip pateteikti informaciją patraukliai ir tuo pačiu nesudėtingai, priminti Programos viešinimo reikalavimai.
Konferenciją vedė gerai žinomas Latvijos žurnalistas ir renginių vedėjas Ansis Bogustovs kartu su Lietuvos žurnalistikos ekspertu Pauliu Milčiumi, kuris pasidalino patirtimi apie vizualinę komunikaciją bei galimybes patraukti tikslinės grupės dėmesį.
Siekiant apjungti teorinius aspektus su praktinėmis projektų viešinimo ir komunikavimo veiklomis, pasidalinti idėjomis ir mintimis, susijusiomis su viešų renginių organizavimu, konferencijos dalyviai privalėjo parengti 5 min. trumpą patrauklią savo vykdomo projekto prezentaciją.
Konferencijoje dalyvavo tarptautinio projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė ir koordinatorė, Utenos kultūros centro direktorės pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė. Prezentaciją parengė Asta Motuzienė. Šis namų darbas įvertintas teigiamai, pripažinta, kad jis bus naudingas organizuojant patvirtintų projektų Atvirų durų dienas.

Regina Katinaitė- Lumpickienė
Projekto koordinatorė

 

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: