Gegužės 17-ąją Utenos kultūros centre susitiko tarptautinio projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ lietuvių ir latvių darbo grupės. Susitikimą vedė projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė. Buvo detaliai aptarti mokymo stovyklų ir artimiausiųjų projekto švenčių organizavimo klausimai.
Folkloro stovykla vyks birželio 1–3 dienomis, joje bendrą programą ruoš 70 dalyvių iš Ute-
nos ir Preilių. Išmokti kūriniai bus įtraukti į birželio 30 d. Preiliuose vyksiančio Latgalos liaudiškų šokių festivalio programą, liepos 14 d. Preilių krašto šventę ir liepos 6 d. Utenoje rengiamą folkloro festivalį „… ir neišsimsma tėviškes versmes…“
Šokių stovykla vyks birželio 11–13 dienomis, joje lietuvių liaudies ir latvių liaudies šokių
mokysis 150 dalyvių. Birželio 30 d. Lietuvoje vyks šokių kolektyvų festivalis „Draugystės suktinis“.
Pučiamųjų stovykloje preiliškiai ir uteniškiai pučiamųjų orkestrų dalyvai (60 žmonių) bendrų
kūrinių mokysis liepos 10–12 dienomis. Pučiamųjų orkestrų festivalis „Skambėkite, dūdos, Aukštai-
tijoje“ vyks Utenoje rugsėjo 29 d. miesto gimtadienio proga.
Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: