Puikus vasaros pavakarys, lietumi negrūmojantis dangus, jaukus, žalias Alantos dvaro parkas su organiškai įsipiešiančia vasaros koncertų estrada birželio 13-ąją pasitiko didžiulį latvių ir lietuvių vaikų ir jaunimo šokėjų būrį, smagiai įsisukusį į jaunatviška energija, tempu ir grožiu spinduliuojantį „Draugystės suktinį“. Vykdydami tarptautinio projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ programą 150 tautinių šokių festivalio „Draugystės suktinis“ dalyvių, prieš tai aktyviai repetavusių trijų dienų mokymų stovykloje, grakščiai sukosi šokio ritmu natūralios gamtos prieglobstyje. Kas jie, savosios kultūros tradicijų puoselėtojai ir tęsėjai? Tai Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa, kantriai, išmoningai ugdomas jo meno vadovės ir vyriausiosios choreografės Robertos Macelienės, ir Latvijos Preilių miesto šokių ansamblis „Gaida“, vadovaujamas Gaidos Ivanovos.
Susirinkusius žiūrovus maloniai nuteikė spalvinga šokių festivalio programa, šaunūs abiejų šalių šokėjėliai, tarsi besirungiantys, kas gražiau atskleis savosios tautos šokio paslaptis.
Dalį šokių ansamblių dalyviai šoko apsikeitę poromis: latviai berniukai ir vaikinai su lietuvėmis mergaitėmis ir merginomis, o lietuviai – su latvaitėmis.
Žiūrovus stebino ir džiugino originali ansamblių vadovių Robertos Macelienės ir Gaidos Ivanovos choreografija, masinės scenos.
Prie festivalio sėkmės prisidėjo nuoširdus, kruopštus šokėjų darbas, atliktas per tris stovyklavimo dienas. Be abejo, ansambliečiai ne tik dirbo, bet ir turiningai ilsėjosi, šoko diskotekose, džiaugėsi saviraiškos valandomis, aplankė Alantos dvarą, istorines vietas, Sakralinio meno ir inventoriaus muziejų, dalyvavo šv. Mišiose Alantos šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje.
Projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, dėkodama festivalio dalyviams ir jų vadovėms bei Alantos dvaro administracijai, suteikusiai galimybę koncertuoti vasaros koncertų estradoje, pabrėžė, kad tokie
širdžiai ir akiai mieli susitikimai su tautinį meną pasauliui nešančiais vaikais ir jaunimu yra tikra
atgaiva kiekvieno žmogaus sielai, jie skatina mylėti savo kultūrą, savo šaknis.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto „Baltas paukštis“ koordinatorė

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: