Kuriant „2007–2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programos” projektą „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ buvo pamąstyta apie kiekvieno renginio prasmę ir svarbą tiek mūsų, tiek partnerių regionams. 
Kaip vienas iš gražiausių šios programos akordų liepos 6-ąją Utenoje nuskambėjo folkloro ansamblių festivalis „Ir neišsimsma tėviškes versmes…“, skirtas Lietuvos valstybės (Karaliaus Min-
daugo karūnavimo) dienai paminėti. Festivalyje dalyvavo Utenos kultūros centro folkloro ansamblis „Utauta“ (vad. Liuda Griciuvienė), liaudiškos muzikos kapela (vad. Laimutis Kirilauskas ), Kazimiero kapela (vad. Kazimieras Streikus), Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Saulala“ (vad. Dalia Deksnienė), Utenos r. Daugailių kultūros centro kapela „Daugailių berniokai“ (vad. Petras Leleika), Utenos mokytojų liaudiškų šokių grupė „Levindra“ (vad. Audinga Kvaselytė), Latvijos Preilių miesto tautinių šokių kolektyvai: „Gaida“ (vad. Gaida Ivanova), „Dancari“ (vad. Ilze Broka), „Talderi“ (vad. Silvija Kurtina).
Kupėte kupančios vasaros žalumos apsuptoje scenoje šie meno kolektyvai žiūrovams ir vieni kitiems rodė tai, ką brangiausio yra išsaugoję, išpuoselėję tautinėje kultūroje – folkloriniai, liaudiški šokiai, apipinti papročiais, kiekvieno jautrią sielos stygą palietusios liaudies dainos, kūrybinėje stovykloje išmokti bendri lietuvių ir latvių šokiai, kuriuos atliko apsikeitusios šokėjų poros – lietuviai su latvėmis, latviai su lietuvaitėmis, smagūs muzikos garsai tarsi užbūrė žiūrinčiųjų ir klausančiųjų širdis, atrodė, kad ir kaitri, neskubanti nusileisti saulė niekam netrukdė.
O 21 valandą, kaip ir visa Lietuva, festivalio žiūrovai, svečiai ir dalyviai sustoję iškilmingai sugiedojo Tautišką giesmę.
Festivalyje dalyvavusiems meno kolektyvams padėkos raštus ir suvenyrus įteikė Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, kolektyvų vadovų rankose sužydo LR Seimo narės Mildos Petrauskienės dovanotos gėlės, buvo įteikti užpaliečių Jūratės ir Eugenijaus Keraminų iškepti duonos kepalėliai, sveikinimo, padėkos žodžius tarė šio projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, LR Seimo narys Edmundas Pupinis, latvių kolektyvų vardu – kultūros vadybininkė Inara Urča.
Festivalio dalyviai, po įspūdingos programos užleidę sceną tautiškai kapelijai „Sutaras“, apsupo įsiliepsnojusį laužą ir šoko drauge su aktyviausiais žiūrovais. Vėliau „Sutarą“ pakeitė modernaus folkloro grupė „Aisva“ iš Jonavos.
Festivalį režisavo ir šauniai aukštaičių tarme vedė Utenos kultūros centro vyresn. režisierė Irena Leikauskienė.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

bpa026 bpa027 bpa028 bpa029 bpa030 bpa033 bpa032

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: