Paskutiniąją liepos dieną Utenos kultūros centre posėdžiavo projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ lietuvių ir latvių darbo grupės.
Buvo aptarta Preiliuose įvykusi bendra Dainų šventė – galutinis šio projekto rezultatas, į kurį vedė 4 mokymų stovyklos, 7 festivaliai, projekto veiklų koordinatorių darbas ir kolektyvų vadovų paruošta programa. Dainų šventėje dalyvavo 20 kolektyvų iš Utenos. Tai chorai, folkloro ansambliai, kapelos, liaudiškos muzikos ir šokių kolektyvai, be to, šventės mugėje amatus pristatė 20 mūsų krašto tautodailininkų. Projekto vadovė Asta Motuzienė, pasakodama apie nuveiktus darbus džiaugėsi, kad pasiekti rezultatai yra verti įdėto triūso.
Sanita Melko, atsakinga už projekto vykdymą Latvijoje, pabrėžė, kad Dainų šventė praėjo puikiai iš meninės pusės ir sklandžiai iš organizacinės. Preilių miesto parkas talpino 1000 artistų (po 500 iš abiejų šalių) ir apie 5000 žiūrovų. Režisierės Inaros Určos sukurtas scenarijus atitiko šventės idėją – Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos tarsi sujungia šiuos du regionus, ir savitus, ir turinčius daug panašumų, bendram tikslui – Lietuvos ir Latvijos dainų švenčių tradicijos tęstinumui.
Dalyviai pasipuošė šventės suvenyrais – drobinėmis skarelėmis su projekto emblema. Įspūdingas šventės finalas – balti balandžiai ir balti balionai kilo į dangų. Pasiektas rezultatas atspindėjo projekto tikslą – sukurta bendra programa ir tarptautinei bendruomenei pristatytas naujas kultūrinis įvykis – Aukštaitijos ir Latgalos dainų šventė.
Dar liko vienas svarbus projekto etapas – tai fotoalbumo apie Uteną (Aukštaitiją) ir Preilius
(Latgalą) parengimo darbai. Iš tiesų jie eina į pabaigą. Toks leidinys reikalauja ypatingo kruopštumo, nes susiduriama su vertimais, iš gausybės nuotraukų ir informacijos svarbu atrinkti pačią reikalingiausią, atspindinčią būtent šio fotoalbumo koncepciją. Laikas nelaukia, fotoalbumas
netrukus turi išvysti dienos šviesą, tad lietuvių ir latvių partneriai derina paskutines leidybos detales.
Utenos kultūros centro informacija

bpa085

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: