2012–2013 m. Utenos kultūros centras drauge su Latvijos Respublikos Preilių apygardos taryba įgyvendino 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“. Šio projekto esmė buvo skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp dviejų regionų – Aukštaitijos (Lietuva) ir Latgalos (Latvija), turinčių panašių nacionalinių kultūrinių vertybių – dainų šventes. Projekto tikslas – kultūriniai mainai tarp šių regionų ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei. Projekto veiklose dalyvavo 3000 abiejų šalių muzikantų, šokėjų, dainininkų, tautodailininkų, kultūros specialistų. Projekto metu vykę mokymai prisidėjo prie kultūrinio paveldo tradicijų išsaugojimo ir populiarinimo. Surengti 7 žanriniai festivaliai, kuriuose lietuvių ir latvių mėgėjų meno kolektyvai parodė autentiškas savo krašto programas ir atliko bendrus kūrinius, paruoštus mokymų stovyklose. Projekto „Baltas paukštis“ finalas – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventė. 500 lietuvių ir 500 latvių mėgėjų meno kolektyvų dalyvių Preilių vasaros koncertų estradoje ne vienam tūkstančiui žiūrovų padovanojo nuostabų reginį, kurio pagrindinis akcentas – bendrai sukurta programa.
Bendra Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventė – nauja tradicija, apjungusi dviejų giminingų baltų tautų etninius regionus. Norisi pasidžiaugti mūsų rajono mėgėjų meno kolektyvais ir jų vadovais, entuziastingai dirbusiais projekto renginiuose ir garbingai atstovavusiais Dainų šventėje savo kraštui. Tai puikūs mūsų rajono kolektyvai: Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ (vad. Roberta Macelienė, vokalinių grupių vad. Onutė Aleknavičienė), folkloro ansamblis „Utauta“ (vad. Liuda Griciuvienė, liaudiškos kapelos vad. Laimutis Kirilauskas ), moterų choras (vad. Gediminas Gricius), vyrų choras „Aukštaičiai“ (vad. Milda Kuliešienė), tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai“ (vad. Adolfas Driukas), Daugailių kultūros centro kapela „Indraja“ ir kapela „Daugailių berniokai“ (vad. Petras Leleika), Utenos pedagogų ansamblis „Atgaiva“(vad. Vytautas Mieželis, dainuoti moko Nijolė Petravičienė), Utenos miesto liaudiškos muzikos kapela „Gija“ (vad. Kęstutis Čiauška), Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ folkloro ansamblis „Kupolytė“ (vad. Elena Kiškienė), Utenos mokytojų liaudiškų šokių grupė „Levindra“ (vad. Audinga Kvaselytė), Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Cinkas“ (vad. Vytautas Latonas), Utenos muzikos mokyklos folkloro studija – ansamblis ,,Sietynas“ (vad. Rima Garsonienė), Utenos senosios muzikos ansamblis „VOX ANIMAE“ ir Utenos muzikos mokyklos jaunių choras „UT RE MIO“ (vad. Virginija Šeduikienė), Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčios choras (vad. Žydrūnė Smalstienė), Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos skudutininkių ansamblis „Kadijo“ (vad. Irena Latonienė), Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choras Laudate Dominum“ (vad. Onutė ir Pranas Aleknavičiai), Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios choras „Tibi Domine“ (vad. Rita Deveikienė). Didžiulis nuoširdus ačiū visiems šiems talentingiems žmonėms.
Noriu padėkoti ir uteniškiams tautodailininkams, pernai gausiai dalyvavusiems Didžiojoje pavasario mugėje Preiliuose ir šiųmetėje Dainų šventėje savo kūryba, rankdarbiais visus maloniai džiuginusiais ir stebinusiais, su kolegomis tautodailininkais ir amatininkais iš Latgalos krašto kūrybos paslaptimis ir bendra sėkme pasidalijusiais. Nuoširdus ačiū uteniškių tautodailininkų grupės vadovei Alvyrai Žemaitienei.
Dėkoju mūsų rajono vadovams, šį projektą rėmusiems ir palaikiusiems, visiems kolegoms, drauge dirbusiems.
Turiu viltį, kad, kaip visi paukščiai sugrįžta, taip sugrįš ir mūsų Baltas paukštis, kad tai, kas gera, miela žmogaus širdžiai, kas saugo šventus senosios kultūros lobius ir atskleidžia jų spindesį pasauliui, niekada nesibaigs, o tik stiprės.
Projektas įvykdytas. Jau ant slenksčio išvysti pasaulį yra fotoalbumas apie Aukštaitiją ir Latgalą.
Asta Motuzienė
Projekto Baltas paukštis vadovė

bpa086 bpa087 bpa088 bpa089 bpa090

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: