dsv023Ką tik nuskambėjo paskutiniai Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ akordai. Šventės, kuri jau 90 metų dainomis, šokiais, teatrų pasirodymais, liaudies meno parodomis suvienijo ne tik Lietuvą, bet ir užsienyje gyvenančius tautiečius. Mes esame stiprūs pamatinėmis vertybėmis – kalba, etnine kultūra, istorija. 2003 m. UNESCO Baltijos šalių Dainų šventes paskelbė žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru, o 2008 m. įtraukė į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
Šiųmetėje Dainų šventėje, kaip ir ankstesnėse, šoko, dainavo, vaidino gausus būrys uteniškių. Įvairaus žanro 19 mūsų rajono mėgėjų meno kolektyvų, jungiančių per 550 dalyvių, įsiliejo į 37 tūkstančių Dainų šventės dalyvių būrį.
Gražiai šventėje pasirodė 8 Utenos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai.
Gausiausias iš jų dalyvių skaičiumi – šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ (vad. Roberta Macelienė, kapelos vad. Povilas Velikis, vokalinės grupės vad. Onutė Aleknavičienė), jo gretose – 148 šokėjai, dainininkai, muzikantai. „Vieversa“ dalyvavo Ansamblių vakare „Krantai Nemunėlio“.
Folkloro dienoje „Laimužės lemta“ dalyvavo Utenos kultūros centro folkloro ansamblis „Utauta“ (vad. Liuda Griciuvienė, kapelos vad. Laimutis Kirilauskas). Ansamblis parengė adventinio vakarojimo programą.
Kanklių koncerte „Skambėkite, kanklės“, vykusiame šv. Jonų bažnyčioje, darniai nuskambėjo ir Užpaliuose surengtos kanklininkų stovyklos „Skambantys kankleliai“ programa, džiugu, kad suvažiavo visi šios stovyklos dalyviai, tarp jų ir UKC Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“.
Teatro dienoje „Dyvų dyvai“ puikiai pasirodė „Žaliaduonių“ teatras (režisierius Šarūnas Kunickas, dailininkė Falmira Sinicienė) ir lėlių teatras „Zuikis Puikis“ (režisierė Janina Baldauskienė, pastatyminės dalies vedėjas Aurelijus Baldauskas). Teatrai vaidino Kristijono Donelaičio kūrinius.
Liepos 6-oji – Dainų diena – prasidėjo šventės dalyvių eitynėmis. Utenos meno kolektyvai žygiavo pasipuošę savo miestą populiarinančia atributika. Eisenoje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, šio skyriaus specialistai Virginija Vaitiekienė ir Jonas Paukštė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Kultūros centro direktorė Asta Motuzienė ir kt.
Vingio parke tarp 12 tūkstančių dainininkų skambėjo ir trijų UKC chorų balsai – tai politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Ainiai“ (vad. Adolfas Driukas), moterų choro (vad. Gediminas Gricius), vyrų choro „Aukštaičiai“ (vad. Milda Kuliešienė).
UKC informacija

dsv001dsv003dsv002dsv004dsv005dsv006dsv007dsv008dsv009dsv010dsv011dsv012dsv013dsv014dsv016dsv015dsv017dsv018dsv019dsv020dsv021dsv022dsv024dsv023

 

 

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: