v3Vasario 7 -ąją Plungės kultūros centro surengtame respublikiniame liaudiškos muzikos ir šokio konkurse  „Šoktinis 2015“ dalyvavo Rokiškio choreografijos mokyklos liaudiškų šokių ansamblis  „Nemunėlis“, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos tautinės muzikos ir šokių ansamblis  „Ratilėlis“, Trakų meno mokyklos šokių kolektyvas  „Žvaigždūnė“, Alytaus miesto dainų ir šokių ansamblis „Tarškutis“, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“, Panevėžio bendruomenių rūmų vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Grandinėlė“, tautinių instrumentų orkestras  „Žilvitis“, Klaipėdos jaunimo centro vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis  „Vijurkas“, Klaipėdos tautinės muzikos ansamblis  „Ralio“, Klaipėdos jaunimo centro vokalo studija  „Vega“, Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Žirginėliai“. Šoko ir svečiai iš Latvijos Respublikos Tukumo miesto – moksleivių namų kolektyvas „Lustė“. Šokiams akompanavo liaudiškos muzikos kapelos ar liaudies instrumentų ansambliai. Kolektyvai turėjo paruošti 15 minučių šokiais, dainomis, muzika regioną, kuriam atstovauja, atspindinčią programą. Jie buvo vertinami pagal šios programos meninį lygį, repertuarą, sceninę kultūrą, kūrybiškumą ir techniką.

Pagrindiniai konkurso tikslai – vaikų ir jaunimo meninis ugdymas, laisvalaikio įprasminimas, susipažinimas su skirtingų Lietuvos regionų moksleivių šokių kolektyvais bei ansambliais, pristatant jų tautinių kostiumų savitumą, liaudies dainų, šokių, muzikos, instrumentų įvairovę, regioninius ypatumus, liaudies šokio charakteringumo, natūralumo atskleidimą ir populiarinimą.

Konkurso dalyvius vertino profesionali komisija: Leokadija Dabužinskaitė – 2014 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės ansamblių vakaro „Krantai Nemunėlio“ meno vadovė, režisierė, vyriausioji baletmeisterė; Živilė Adomaitienė –Kretingos meno mokyklos mokytoja ekspertė, Pasaulio lietuvių, respublikinių, moksleivių dainų švenčių vyriausioji baletmeisterė, 2012 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės šokių dienos „Laiko vaikai“ meno vadovė, būsimos 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės šokių dienos „Mano žemė“ meno vadovė; Jolanta Kisielytė -Sadauskienė – chorvedė, dainų švenčių dirigentė, įvairių liaudiškos muzikos konkursų vertinimo komisijų narė, Lietuvos edukologijos universiteto dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ meno vadovė, Lietuvos liaudies kultūros centro vyr. specialistė, 2014 metų dainų šventės ansamblių vakaro „Krantai Nemunėlio“ meno vadovės, režisierės, vyriausiosios baletmeisterės pavaduotoja; Povilas Budginas – pedagogas, ilgametis šokių ansamblio „Suvartukas“ kapelos meno vadovas, parašęs daugybę aranžuočių ir muzikos kūrinių tautiniams šokiams, kurie apdovanoti I ir II laipsnio premijomis ir ne kartą skambėjo Lietuvos dainų šventėse.

Iš visų dalyvaujančių  vertinimo komisija išrinko I, II, III vietų laimėtojus, kurie buvo apdovanoti  specialiais šio konkurso diplomais ir prizais.

Konkurse „Šoktinis 2015“ dalyvavo 70 „Vieversos“ ansambliečių: šokėjų, choristų, kapelos muzikantų. Džiaugiamės, kad Utenos kultūros centro kolektyvas puikiai pasirodė ir užėmė I-ąją vietą.

Sveikiname visus ansamblio narius ir vadovus – Robertą Macelienę, Onutę Aleknavičienę, Povilą Velikį!

Linkime sėkmės!

UKC informacija

 

Plungėje surengtas respublikinis liaudiškos muzikos ir šokio konkursas „Šoktinis“ – www.lrt.lt

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: