Screen Shot 2015-09-16 at 16.16.52

2015 m. rugsėjo 15 d. Molėtuose, viloje „Kelmynė“, įvyko Lietuvos liaudies kultūros centro vykdomo projekto „Kultūra visiems“, finansuojamo pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“, atidarymo renginys. Jame dalyvavo projekto vykdytojai (Lietuvos liaudies kultūros centras), projekto partneriai Lietuvoje (Utenos kultūros centras, Molėtų kultūros centras, Pasvalio kultūros centras, Tauragės kultūros centras, Lazdijų kultūros centras, Šiaulių rajono kultūros centras), projekto  partneriai Norvegijoje („Trondheim Vikinglag“ ir Biuskeriudo apskrities savivaldybės atstovė) bei projektą administruojančios organizacijos UAB „ADVANCED ADVICE“ atstovės Aistė Kumponaitė (atsakinga už projekto koordinavimą) ir Evelina Tamošiūnė (atsakinga už mokėjimo prašymų rengimą).

Projekto „Kultūra visiems“ atidarymo renginį pradėjo Molėtų kultūros centro vokalinis ansamblis „A Capella“ (vad. V. Zutkuvienė), nukėlęs visus susirinkusius į Renesanso amžių, bei Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos sveikinimo žodis projekto partneriams, po kurio projektą administruojančios įmonės UAB „ADVANCED ADVICE“ atstovė Aistė Kumponaitė visiems susirinkusiems trumpai pristatė projektą „Kultūra visiems“. Šio projekto tikslas – perimti Norvegijos Karalystės gerąją patirtį bei skatinti intensyvesnę kultūros sklaidą Lietuvoje. Šiam tikslui įgyvendinti yra užsibrėžti du pagrindiniai uždaviniai:

  1. Lietuvos kultūros specialistams perteikti Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį kultūros išsaugojimo bei meno kolektyvų skatinimo srityse. Šį uždavinį planuojama pasiekti per dvi projekto veiklas: Lietuvos partnerių vizitus į Norvegiją bei metodinių rekomendacijų, paremtų vizitų metu perimta norvegų gerąją praktika, parengimą;
  2. Gerinti kultūros darbuotojų ir vadovų administracinius gebėjimus, skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi bei tobulinti įvairių sričių įgūdžius. Šį uždavinį tikimasi pasiekti per šias projekto „Kultūra visiems“ veiklas: vadovų ir kultūros darbuotojų akademiją (bus formuojamos dvi grupės, kiekvienai jų mokymai vyks 3 dienas), 2 dienų administracinių ir viešųjų gebėjimų mokymai vadovams, 1 dienos specializacijos  ir viešųjų gebėjimų mokymai kultūros darbuotojams ir valstybės bei savivaldybių institucijų specialistams regionuose (Utenoje, Molėtuose, Lazdijuose, Tauragėje, Pasvalyje, Kuršėnuose bei Vilniuje).

Projekto „Kultūra visiems“ atidarymo renginyje dalyvavo ir projekto partneriai iš Norvegijos. Organizacijos Trondheim Vikinglag“ tarybos narė, projektų vadovė ir folkloro specialistė Katrine Moe trumpai pristatė savo organizaciją. „Trondheim Vikinglag“ – tai ne pelno siekianti, savanorystės principu veikianti, vikingų kultūrą puoselėjanti organizacija, kurios aukščiausias valdymo organas – iš 7 narių susidedanti taryba. Šiuo metu „Trondheim Vikinglag“ savanoriauja net 103 asmenys, jauniausiam kurių 1 metai, vyriausiam – 70 metų. Tam, kad organizacija galėtų gyvuoti, ji prašo pinigų iš kitų kultūros institucijų bei veda įvairius seminarus, paskaitas, edukacijas, kurių metu „savu kailiu“ patiriama, kas yra vikingų gyvenimas. „Trondheim Vikinglag“ nariai nuolat keliauja po Europą, skleisdami vikingų kultūrą bei rinkdami informaciją apie ją. Jie turi ir savo studijų ratelį, kuriame studijuojami senieji skandinavų raštai, įvairūs metraščiai ir t. t.  Kai organizacijos nariai būna  Norvegijoje, jie kartu renkasi 2 kartus per mėnesį. Tuomet yra organizuojamos vakaronės, kurių metu daromi rankdarbiai, užsiimama vikingų amatais, knygų skaitymu ir t. t., o žiemą pagrindinė veikla būna vikingų drabužių atnaujinimas, siuvimas tam, kad kitais metų laikais būtų galima dalyvauti vikingų festivaliuose visoje Europoje. „Trondheim Vikinglag“ ir pati ketvirtus metus organizuoja didžiulį tarptautinį vikingų festivalį „Trondheim viking market“, kuriame dalyvauja apie 200 dalyvių iš viso pasaulio. Festivalį kasmet aplanko 5000–6000 žiūrovų. Šis festivalis garsėja tuo, kad dalyviams taikomas griežtas autentiškumo kriterijus.

Kito projekto „Kultūra visiems“ partnerio – Biuskeriudo apskrities savivaldybės  – atstovė Mette Indrehus taip pat trumpai pristatė šios apskrities savivaldybės kultūros ir meno skyriaus veiklą.  Šis skyrius priklauso plėtros departamentui, meno ir kultūros skyriuje dirba tik 6–7 žmonės. Visas jų darbas remiasi dialogo tarp menininkų klasterių, kultūros institucijų, pavienių talentų ir t. t. užmezgimu ir palaikymu. Šis skyrius taip pat rūpinasi  tarptautinių, nacionalinių, regioninių ryšių plėtojimu.  Ypatingas dėmesys skiriamas menininkų kompetencijų plėtrai bei dalijimuisi savo žiniomis, gerąja praktika. Kasmet savivaldybė geriausiam metų menininkui skiria piniginę premiją. Būtent tokią premiją 2008 metais gavo projekto „Kultūra visiems“ atidarymo renginyje dalyvavęs folkloro ekspertas, tradicinių šokių mokytojas Martin Myhr, dabar mokantis net šešias tradicinių norvegų šokių šokėjų grupes. Kaip teigė pats Martin, mokyti kitus tradicinių šokių jis pradėjo labai anksti – vos 20 metų sulaukęs, kuomet 1980 m. pradėjo keliauti per mokyklas kaip šokėjas. Tuo metu tai nebuvo pagrindinis Martin užsiėmimas, nes jis dirbo miške medkirčiu, tačiau per metus 5–6 savaites galėjo keliauti ir vesti šokių pamokas.  Nuo 1996 metų Martin atsidėjo tik šokių mokytojo darbui. Savo darbe jis ne tik stengiasi įskiepyti meilę tradiciniam norvegų šokiui, bet ir skatina savo jaunuosius šokėjus bendradarbiauti su kitais šokėjais, kurie jau yra kažko pasiekę, taip didindamas vaikų ir jaunimo motyvaciją šokti tradicinius šokius.

Atidarymo renginio pabaigoje visiems projekto partneriams buvo surengtas įspūdingas Baltų genčių archeologinio kostiumo pristatymas. Jame buvo demonstruojami 1–4 amžiaus kuršių drabužiai bei 9–12 amžiaus žemaičių, aukštaičių, jotvingių, vikingų drabužiai. Kiekvieną rekonstruotą drabužį komentavo Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė Danutė Keturakienė.

Projekto „Kultūra visiems“ atidarymo renginį užbaigė meninė programa, kurioje pasirodė Molėtų krašto armonikieriai Algimantas Mieliauskas ir Kęstutis Kuzmickas, Molėtų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Kukutis“ (vad. R. Pelakauskienė) bei Molėtų kultūros centro folkloro ansamblis „Malkesta“ (vad. A. Kibickienė).

Po oficialiosios renginio dalies vyko projekto vykdytojų, partnerių, konsultantų darbinė sesija, kurioje buvo aptarti aktualūs, su projekto vykdymu susiję darbai ir įsipareigojimai.

Jolanta Kuzmaitė

Projektų vadovė

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: