Moterų choras „Sėlija“

Vadovė Sandra Čipkutė
Utenos kultūros centras
Aušros g. 49, LT-28193 Utena
Tel. +370 615 20 293
El. paštas sandra.cipkute@utenoskc.lt
Akompaniatorė Giedrė Katinienė


Utenos kultūros centro moterų choras „Sėlija“ įkurtas 1977 m. Šiuo metu chorui vadovauja Sandra Čipkutė.
Moterų choro dalyvės – įvairių profesijų atstovės. Choro atliekamame repertuare vyrauja sakralinės ir pasaulietinės muzikos kūriniai. Ypatingai didelis dėmesys skiriamas gimtosios šalies kompozitorių kūrybai ir lietuvių liaudies dainoms.
Per savo ilgus gyvavimo metus choras dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Ženklas – gyvybės medis“ (2003), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Būties ratu“ (2007), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ (2009), Lietuvos dainų šventėje „Čia – mano namai“ (2014), Respublikinėje chorų šventėje „Pabūkime kartu“ (Vilnius, 2014), Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“ (2018), Latvijos Respublikos Preilių r. dainų šventėje (kaip tarptautinio projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ dalyvis, 2013), įvairiuose chorų konkursuose ir festivaliuose: Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursuose (2014, 2017), tarptautiniame chorų festivalyje „Ave Maria“ (Kaunas), Kretingos miesto organizuojamame chorų festivalyje, chorų šventėje, skirtoje Šv. Cecilijos dienai paminėti Visagine, Zarasuose.
Choras yra surengęs koncertus bei dalyvavęs konkursuose ir festivaliuose užsienyje: Vengrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje.
Choras dalyvavo UKC organizuojamuose ir rengiamuose chorų festivaliuose: „Draugų balsai“ (2010, 2013, 2014, 2015) „Dainų tiltas“ (2012), tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje „Dainuokime dainą kartu / Sing a song together“ (2017). Kolektyvas yra surengęs autorinių koncertų gimtajame mieste, koncertavęs valstybinių švenčių proga.

Utena Culture Centre Women‘s Choir “Sėlija“ was established in 1977. At the moment, the choir is led by Sandra Čipkutė.
Participants of the women‘s choir are representatives of various professions. In the repertoire performed by the choir, sacred and secular musical compositions prevail. Some particular great attention is being paid to the native country composers‘ creative work and Lithuanian folk songs.
Through long years of being, the choir participated in the World Lithuanian Song Celebration “ The Sign – a Tree of Life” (2003), in the Lithuanian Millennium Song Celebration “In the Circle of Life” (2007), in the Lithuanian Millennium Song Celebration “The Song of the Centuries” (2009), in the Lithuanian Song Celebration “Here is my Home” (2014), in the National Choir Festival “Let‘s Be Together” (Vilnius, 2014), in the Preili Region Song Celebration of the Republic of Latvia (as a participant of the international project “The White Bird over Aukštaitija and Latgala” (2013), in various choir contests and festivals: in the Lithuanian adult choir contests (2014, 2017), in the International Choir Festival “Ave Maria“ (Kaunas), in the choir festival, organised by Kretinga City, in Choir Festival, dedicated for the commemoration of St. Cecilia‘s Day in Visaginas, Zarasai.
The choir used to perform the concerts and to participate in the contests and festivals abroad: in Hungary, Germany, Poland, Latvia, Belarus and Ukraine.
The choir participated in choir festivals: ”Voices of Friends” (2010, 2013, 2014, 2015) ” The Bridge of Songs” (2012), in the international choir music festival “Sing a Song Together” (2017), organised and held by Utena Culture Centre. The collective has performed author’s concerts in the native town as well as has participated in the concerts on the occasion of the state celebrations.


Chorinės muzikos vakaras

Utenos kultūros centro moterų choras „Sėlija“ (vadovė Sandra Čipkutė, akompaniatorė Giedrė Katinienė) spalio 4-ąją surengė chorinės muzikos vakarą Utenos A. ir M. Miškinių viešosios  bibliotekos konferencijų salėje. Koncerte skambėjo 2018 metų Dainų šventės kūriniai, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos ir estrados šlageriai.

Koncertą vedė Utenos kolegijos dėstytoja Rima Žarskutė. Skaityti daugiau

Dalyvavome Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje

Utenos kultūros centro moterų choras birželio 10–11 d. turėjo galimybę dalyvauti Klaipėdoje vykusioje Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje, skirtoje Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 90-mečiui. Į šią neeilinę šventę atvyko 260 kolektyvų (apie 7000 dalyvių) iš visos Lietuvos. Tai parodo, kokia yra svarbi ši šventė Žemaitijos krašto žmonėms, o kartu ir visai Lietuvai, kaip Vydūnas yra pasakęs,   „Dainoje – atgimsta tautos dvasia“. Ir tai dar kartą patvirtina mūsų tautos gražią ir unikalią dainų švenčių tradiciją. Skaityti daugiau

Koncertas šv. Cecilijos dienai

20161127_113825Utenos kultūros centro moterų choras lapkričio 27-ąją koncertavo Visagino šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Koncertas tradiciškai buvo skirtas šv. Cecilijos (chorų globėjos) dienai paminėti.

Koncerte dalyvavo ir Visagino šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčios bei Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos chorai.

Utenos kultūros centro moterų choras atliko lietuvių liaudies dainas ir sakralinės muzikos kūrinius: V. Klovos harm. Lietuvių liaudies dainą „Tylus, tylus vakarielė“, L. Delibes „Osaliutaris“,  L. Abariaus „Osana“, „Ave Maria“, J. Klovos trijų miniatiūrų III d. „Aleliuja“.

Moterų chorui buvo skirti gausūs aplodismentai ir padėkos žodžiai.

Choro vadovė su choristėmis džiaugiasi prasmingu koncertu ir Visagino krašto žmonių svetingumu.

 

Utenos kultūros centro informacija