Laisvos darbo vietos

Utenos kultūros centras ieško šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ kapelos vadovo dirbti 0,5 etato darbo krūviu (pareigybei taikomas 6,16—7,08 koef. darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis). Kapelos vadovas yra atsakingas už kolektyvo/ kapelos veiklą ir dirbtų su kolektyvu/ kapela, kurdamas bendras programas su šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ šokių kolektyvu, su kuriuo dalyvautų įvairiuose renginiuose. Būsimas kolektyvo vadovas turi būti su aukštesniuoju arba aukštuoju muzikiniu išsilavinimu bei pateikti galimų vadovaujamo kolektyvo narių ir jų valdomų instrumentų sąrašą. Informaciją gauti ir siųsti galite el. p. ukckontora@gmail.com.

 

Utenos kultūros centras ieško šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ ansamblio/ choro vadovo dirbti 0,5 etato darbo krūviu (pareigybei taikomas 6,16—7,08 koef. darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis). Ansamblio/ choro vadovas yra atsakingas už kolektyvo veiklą ir dirbtų su kolektyvu, kurdamas bendras programas su šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ šokių kolektyvu, su kuriuo dalyvautų įvairiuose renginiuose. Būsimas kolektyvo vadovas turi būti su aukštuoju muzikiniu išsilavinimu, turėti galimų kolektyvo narių sąrašą. Iformaciją gauti ir siųsti galite el. p. ukckontora@gmail.com.