Veiklos kryptys

  • mėgėjų menas
  • profesionalusis menas
  • laisvalaikio kultūra
  • liaudies kūryba
  • kino menas
  • leidyba