Styginių kvartetas

Kolektyvą 2012 metais subūrė maestro Adolfas Driukas, tais pačiais metais styginių kvartetas su koncertine programa pasirodė maestro knygos pristatymo renginyje. Kolektyvas aktyviai koncertuoja ir yra šiltai sutinkamas publikos įvairiuose Utenos kultūros centro organizuojamuose renginiuose, išvykose, rengia koncertus kartu su Utenos kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišriu choru „Ainiai“. Styginių kvarteto programoje kompozitoriaus A. Driuko kūryba: „Vilčių aidai“, valsas „Jaunystės metai“, rapsodija „Tėviškės aidai“, klasikos kūriniai – V. A. Mocarto, R. Šumano, J. Naujalio, Ž. Offenbacho, Š. Guno, taip pat ir šių laikų jau klasikiniais tapę kūriniai – F. Sartori „Con Te Partiro“, V. Kuprevičiaus „Lakštingalos giesmė“, A. Kačanausko „Vai gražu“.

Kolektyve darniai muzikuoja ir moksleiviai, ir studentai, ir mokytojai – visus vienija meilė muzikai. Maestro A. Driukas džiaugiasi, kad kolektyvas yra labai draugiškas, kad smagiai praeina laikas ne tik koncertuose, bet repeticijose, kad atliekama muzika džiugina ir pačių muzikantų, ir klausytojų širdis.

Styginių kvartete griežia Asta Dirmaitė (I smuikas), Kotryna Raslanaitė (II smuikas), Elena Kiškienė (violončelė), Darius Biriukas (altas),  koncertuose kartais talkina dabar jau iš Utenos išvykę studentės smuikininkės Lina Ribeikaitė ir Justina Juodytė.

Su styginių kvartetu taip pat muzikuoja solistės Elina Barzdienė ir Alina Plistkova, Rimvydas Vilkas (kontrabosas), Giedrė Katinienė (fortepijonas).