Mišrus mokytojų senjorų choras „Svaja“

Mišrus mokytojų senjorų choras „Svaja“ suburtas 2005 m. muzikos mokytojos Angelės Malašinskienės iniciatyva, jam vadovavo pedagogė-chorvedė Adelė Čypienė. Choro koncertmeisterė Giedrė Katinienė.
Kolektyve dainuoja 24 choristai. Per 12 savo gyvavimo metų choras „Svaja“ daug koncertavo Utenos miesto ir rajono gyventojams, pravedė edukacinių patriotiškumo pamokų, dalyvavo ne vienoje šventėje Vilniuje ir kituose miestuose, giedojo įvairiose bažnyčiose. „Svajos“ repertuare – lietuvių liaudies ir kompozitorių sukurtos bei išplėtotos dainos, religinės giesmės.
Nuo 2018 metų chorui „Svaja“ ėmė vadovauti chorvedė, muzikos mokytoja ekspertė Ona Aleknavičienė.
Nuo 2019 m. Utenos mokytojų senjorų mišrus choras „Svaja“ yra Utenos kultūros centro kolektyvas. Atvertęs naują savo gyvavimo puslapį, choras „Svaja“ 2018 m. gruodžio mėn. parengė Advento edukacinę vakaronę kartu su „Vieversos“ dainorėliais, pasirodė 2019 m. Laisvės gynėjų dienos koncerte.

Kolektyvas gyvuoja jau 14 metų, nuo 2018 m. lapkričio mėnesio „Svaja“ yra UKC choras. Dalyvaujame Kultūros centro organizuojamuose renginiuose: Valstybinių švenčių minėjimuose, Advento, Atvelykio, Joninių koncertuose, pasirodome ir išvykose. Esame Parengę Kultūros paso programą „Iš senolių skrynios“, kurioje jau dalyvavo Utenos gimnazistai, tikimės, kad sulauksime ir kitų miestų moksleivių susidomėjimo.
Choro repertuare vyrauja lietuvių autorių kūryba, liaudies dainos, esame parengę ne vieną teminę programą įvairioms progoms.

Repeticijos vyksta pirmadieniais 14.00-15.30 val.

____________________________________________________________________________________________________