Rugsėjo 29 d. 17 val. Utenoje, prie Dauniškio ežero, pučiamųjų orkestrų festivalis „Skambėkite, dūdos, Aukštaitijoje“
Dalyvauja:
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras
Vadovas Vytautas Latonas
Latvijos Respublikos Preilių muzikos ir menų mokyklos jaunių pučiamųjų orkestras
Vadovas Olegs Kolesničienko
Vilniaus miesto Žirmūnų gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Septima“
Vadovas Vytautas Skripkauskas
Panevėžio rajono savivaldybės jungtinis vaikų ir jaunimo varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Aukštyn“
Vadovas Remigijus Vilys
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos sportinių šokių studija „Magija“
Vadovė Liuda Gudaitienė

Tarptautinio projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vykdytojas – Utenos kultūros centras

puciamuju festivalis

la001Italija – šalis, kurioje gali pasivyti arba pralenkti laiką, užmiršti visus savo rūpesčius ir pasimėgauti tikromis, karščiu alsuojančiomis atostogomis. Jei Lietuvoje vasara jau baigiasi, Italijoje dar gali išsitiesti prieš kaitinančią saulutę ar įmerkti kojas į šiltą jūrą. Tačiau vieta, į kurią norėtume sugrįžti, kurią dažnai sapnuojame naktimis ir kuri paliko didžiausią įspūdį – Sicilija. Tos pačios pamiltosios Italijos piečiausias taškas. Skaityti daugiau

Darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ lietuvių ir latvių darbo grupės paskutiniąją liepos dieną susirinko aptarti projekte numatytų leidinių – fotoalbumo ir dviejų brošiūrų koncepcijos, parengimo ir leidybos klausimų. Susitikimas vyko Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje sodyboje Juknėnų k.
Fotoalbumas bus išleistas Lietuvoje 2013 metais lietuvių ir latvių kalbomis su vertimu į anglų kalbą, 500 egz., turinys atspindės Aukštaitijos ir Latgalos estetines ir etnines tradicijas, plačiai nušvies Utenos ir Preilių kraštus.
Brošiūras išleis projekto parneriai latviai, vienoje iš jų bus pasakojama apie Utenos ir Preilių krašto tautodailininkus, jų darbus, kitoje – apie mėgėjų meno kolektyvus, bendras šventes, festivalius, mokymų stovyklas.
Visų leidinių, ypač fotoalbumo parengimui, reikės kruopštaus abiejų šalių partnerių bendradar-
biavimo.
Pasitarime dalyvavo Latvijos Preilių savivaldybės projektų vadovė Sanita Melko, kultūros va-
dybininkė Inara Urča, dailininkė Dagnija Urča, choreografė Silvija Kurtina, mūsų pusei atstovavo Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, koordinatorė, di-
rektorės pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, techninės kūrybos vadovas Adolfas Sinkevičius.
Kaip visada, puikią pažintinę-edukacinę ekskursiją šioje unikalioje rajono vietovėje – įžymių rašytojų tėviškėje – pravedė muziejininkė Rima Gaidienė.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

bpa046 bpa047

Daugelis neįsivaizduojame iškilmingų ir masinių renginių be pučiamųjų orkestrų muzikos.Tad šiais metais Utenos miesto gimtadienio proga rengiamas pučiamųjų orkestrų festivalis “Skambėkite, dūdos, Aukštaitijoje” žada būti skambus, spalvingas, patrauklus kiekvieno akiai, ausiai, širdžiai. Jis buvo suplanuotas rengiant tarptautinį projektą “Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos”. Festivalyje dalyvaus du šaunūs meno kolektyvai – Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Vytauto Latono, ir Preilių muzikos ir menų mokyklos jaunių pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja Olegs Kolesničienko, drauge su juo dirba mokytojas Roberts Viškeris. Šie orkestrai, jungiantys po trisdešimt muzikantų, pagal projekte numatytą mokymo programą, liepos 11-13 dienomis repetavo, mokėsi bendrų kūrinių, ilsėjosi, organizavo tarpusavio sporto rungtis Alantoje veikusioje stovykloje. Skaityti daugiau

Darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projektas „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ tęsiasi gražiais darbais, spalvingais renginiais. Birželio 30 d. Preiliuose įvyko III Latgalos regiono šokių festivalis, kuriame tarp 1500 latvių šokių kolektyvų šokėjų puikiai pasirodė šio projekto dalyviai iš Lietuvos pusės – Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ (vad. Roberta Macelienė), folkloro ansamblis „Utauta“ (vad. Liuda Griciuvienė) ir liaudiškos muzikos kapela (vad. Laimutis Kirilauskas). Skaityti daugiau

Puikus vasaros pavakarys, lietumi negrūmojantis dangus, jaukus, žalias Alantos dvaro parkas su organiškai įsipiešiančia vasaros koncertų estrada birželio 13-ąją pasitiko didžiulį latvių ir lietuvių vaikų ir jaunimo šokėjų būrį, smagiai įsisukusį į jaunatviška energija, tempu ir grožiu spinduliuojantį „Draugystės suktinį“. Skaityti daugiau