Scenos matmenys

Scenos gylis 14 m.
Scenos plotis 10,5 m.