2015 m. Utenos kultūros centro projektai

X-oji Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai 2015“

Projekto tikslas – surengti X-tąją Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklą „Skambantys kankleliai 2015“, skirtą Etnografinių regionų metams.

Uždaviniai:

  1. suorganizuoti mokymus-susitikimus su tradicinio kankliavimo pedagogais, kanklių ansamblių vadovais regionuose bei seminarą-diskusiją „Tradicinis kankliavimas Lietuvoje: nuo ištakų iki šiandien“ stovyklos metu;
  2. surengti kūrybines dirbtuves su kanklių meistrais stovyklos metu;
  3. parengti stovyklos koncertų repertuarą (ir programą) ir jį atlikti dviejų koncertų metu – liepos 5 d. Užpaliuose, Utenos r.; liepos 6 d. – Utenoje.

Projektą valstybės biudžeto lėšomis dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

„Etninės kultūros atspindžiai Užpalių bendruomenės tradicijose“

Projekto tikslas – tęsti Užpalių bendruomenės tradicijas ir savitumą puoselėjančią veiklą, skatinant glaudesnį bendradarbiavimą su kaimyninių rajonų (Anykščių, Rokiškio, Zarasų) miestelių bendruomenėmis.

Uždaviniai:

  1. suorganizuoti etninį paveldą puoselėjančius edukacinius-praktinius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves, paskaitas, parodas ir šventes;
  2. didinti kultūros prieinamumą visoms amžiaus ir socialinėms grupėms.

Projektą valstybės biudžeto lėšomis dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

„Paveldėkime savo ateitį: Utenos kraštas nuo Mindaugo laikų iki XX a. pradžios“

Projekto tikslas – surengti Europos paveldo dienų minėjimą, supažindinant su Utenos krašto (Užpalių, Vyžuonu, Vyžuonėlių) apylinkėse esančiais nekilnojamo kultūros paveldo objektais, kurie siejasi su valstybingumu, patriotiškumu, krašto savitumu.

Uždaviniai:

  1. Surengti pažintinę ekskursiją po Utenos r. Užpalių, Vyžuonų, Vyžuonėlių apylinkėse esančius nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, sietinus su valstybingumu, krašto savitumu bei apimančius laikotarpį nuo Mindaugo laikų iki XX a. pradžios;
  2. Surengti istorinio-dokumentinio filmo apie Užpalių miestelį („Brukavota gatvė“) peržiūrą Užpalių malūne;
  3. Parengti 10–15 minučių trukmės meninę programą (istorinis šokis) pažintinei ekskursijai (vieta – Užpalių cerkvė).

Projektas dalinai finansuojamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

lėšomis.

Folkloro festivalis „Iš Tėvonijos versmių“

Projekto tikslas – prasmingai paminėti Etnografinių regionų metus, skatinti glaudesnį folkloro kolektyvų bei šokių ir dainų ansamblių bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti etninių tradicijų tęstinumą, sklaidą Utenos miesto bendruomenės tarpe.

Uždaviniai:

  1. Suorganizuoti folkloro festivalį „Iš Tėvonijos versmių“, skirtą Etnografinių regionų metams paminėti;
  2. Didinti etninės kultūros prieinamumą kiekvienam bendruomenės nariui, sudarant galimybę įvairiapusiškai pažinti Lietuvos etnografinių regionų ypatumus (tautinius kostiumus, dainas, šokius, muziką, kulinarinį paveldą ir t. t.).

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Utenos rajono savivaldybė.