Mokymų programa

latlit012012 metai

Birželio 1-3 dienomis – folkloro stovykla (70 dalyvių)
Birželio 11-13 dienomis – šokių stovykla (150 dalyvių)
Liepos 11-13 dienomis – pučiamųjų orkestrų stovykla (60 dalyvių)
Lapkričio 25 d. – chorų stovykla (250 dalyvių)

Mokymų metu abiejų šalių dalyviai rengs bendrą programos dalį, kuri bus atliekama tiek savojo
žanro šventėse, tiek baigiamojoje dainų šventėje Preiliuose. Mokymai prisidės prie kultūrinio paveldo tradicijų išsaugojimo.