Projekto tikslas ir laukiami rezultatai

latlit01Projekto tikslas – kultūriniai mainai ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei.
Kultūriniai mainai, etninių tradicijų tęstinumas, specialistų, puoselėjančių ir ugdančių senąsias liaudies tradicijas, bendradarbiavimas sudarys galimybę pritraukti daugiau svečių, padidinti turistų srautus per sieną. Bus sukurti ir visuomenei pristatyti tarptautiniai kultūriniai renginiai bei abiejų šalių kulinarinis paveldas.

Laukiama, kad projekto įgyvendinimas įkvėps abiejų šalių menininkus kurti, mokytis ir bendradar-
biauti tautinio kultūros paveldo srityje, paskatins kultūrinį ir kūrybinį regionų vystymąsi, prisidės prie naujų kultūrinių prekių ir paslaugų kūrimo.

Bus išleistas fotoalbumas, atspindintis Aukštaitijos ir Latgalos regionų unikalumą, savitumą, gražiau-
sias vietas, tradicijas, o taip pat projekto metu vykusius renginius.