2015 m. UKC Užpalių skyriaus renginių archyvas

Sausio mėn.

Sausio 10 d. 13 val. Literatūrinė popietė „Lietuvą turiu širdy“. A. Nazarovienės siuvinių kryželiu parodos pristatymas

 

Vasario mėn.

Vasario 7 d. 13 val. Romansus dainuoja Judita Leitaitė

Bilietų kainos

 • 1,50 Eur / 5,18 Lt
 • 3,50 Eur / 12,08 Lt

Vasario 13 d. 14 val. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas koncertas „Ta žemė, kurioje gimėm“ 

Vasario 14 d. 21 val. Šokių vakaras

Bilieto kaina 1,45 Eur / 5 Lt

Vasario 17 d. 13 val. Užgavėnės „Užsigavinėk, blyno negailėk“

Vasario 22 d. 16 val. Anykščių kultūros centro teatro spektaklis – L. Didžiulienės-Žmonos

„Lietuvaitės“ (rež. J. Buziliauskas)

Bilieto kaina 2 Eur / 6,91 Lt

Vasario 27 d. 13 val. Popietė su fraktalu. Fraktalų piešimo metodo mokys Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotoja Ina Meidienė

 

Kovo mėn.

Kovo 1-14 d. Daivos ir Stasio Grušnių pagamintų žvakių paroda

Kovo 11 d. 12.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Kovo 13 d. 15 val. Ryčio Cicino ir Giulijos koncertas

 • Bilieto kaina 4 Eur / 13,81 Lt,
 • koncerto dieną – 6 Eur / 20,72 Lt,
 • vaikams – 2,32 Eur / 8 Lt

 

Kovo 14 d. 21–01 val. Šokių vakaras. Bilieto kaina 1,45 Eur / 5 Lt

Kovo 20 d. 12 val. Pokštų šventė 1–5 kl. vaikams. NEĮVYKS.

Kovo 21 d. 21–01 val. Šokių vakaras. Bilieto kaina 1,45 Eur / 5 Lt

Kovo 27 d. Lietuvos įstojimo į NATO dienos minėjimas. Dalyvauja Krašto apsaugos ministras J. Olekas

12–12.15 val. Lietuvos karo aviacijos lakūno mjr. Juozo Namiko atminimo pagerbimas Užpalių kapinėse

12–12.40 val. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės ginkluotės ir technikos paroda prie UKC Užpalių skyriaus

12.40 val. Renginys UKC Užpalių skyriuje

Kovo 28 d. 14 val. Pasakorių ūturka

 

Balandžio mėn.

Balandžio 5 d. 21–01 val. Šventinis šokių vakaras. Bilieto kaina 2,03 Eur / 7 Lt

Balandžio 11 d. – balandžio 30 d. Raimondos Sakalauskienės siūtų lėlių paroda

Balandžio 11 d. 13 val. Vaikų ir jaunimo dramos kolektyvo „Artistukas“ premjera „Piteris Penas“

Balandžio 15 d. 13 val. Pokalbis-diskusija „Mityba – svarbiausias sveikos gyvensenos veiksnys“. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė A. Gaidienė ir direktorės pavaduotoja I. Meidienė

Balandžio 23 d. 12 val. Pagal projektą „Etninės kultūros atspindžiai Užpalių bendruomenės tradicijose“ edukacinis užsiėmimas „Mūsų papročių įtaka biologinės įvairovės kaitai“

 

Gegužės mėn.

Gegužės 3 d. 13 val. Koncertas, skirtas Motinos dienai

Gegužės 8 d. 12 val. Pokštukų diena

Gegužės 10 d. 12 val. Koncertuoja „Tikroji Išdykėlė“ (Aušrinė), Aidas Manikas ir Dainius

Bilietų kainos:
suaugusiems 3 Eur / 10,36 Lt
vaikams (6–12 m.) 1 Eur / 3,45 Lt

Gegužės 15 d. 14 val. Fotomenininko Algio Jakšto fotografijų parodos „Labanoro bažnyčia buvo ir bus“ pristatymas. Parodą pristato Labanoro bažnyčios klebonas Jurgis Kazlauskas. Paroda veiks iki gegužės 30 d.

Gegužės 22 d. 14 val. Projektas „Etninės kultūros atspindžiai Užpalių bendruomenės tradicijose“. Edukacinis praktinis užsiėmimas (prie Konglomerato atodangos) „Pažintis su geologiniu gamtos paveldo objektu – Konglomerato atodanga“. Užsiėmimą veda Lietuvos geografų draugijos nariai

Gegužės 23 d. 14 val. Sekminių šventė

Prie Šventosios upės tilto Užpaliuose

Gegužės 30 d. 11 val. Kraštiečių šventė

Gegužės 2, 9, 23, 30 d. 21–01 val. Diskoteka

Bilieto kaina 1,45 Eur / 5 Lt

 

Birželio mėn.

Birželio 13 d. 14 val.  Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 14–16 d. Pasitinkant Lietuvos kariuomenės 100-metį, 1919–1920 m. savanorių kovoms skirtas dviračių žygis „Mūsų generolo takais“

Birželio 23 d. 10 val.  Pažintinis dviračių žygis po Užpalių apylinkes

Birželio 29 d. 12 val. Minint K. Pakšto gimimo dieną, renginys „Kur ieškoti prof. Kazio Pakšto Dausuvos?“

     Programoje: 

12.00–12.30 val. eisena K. Pakšto gatve kartu su ekspedicijos į Belizą dalyviais

12.30–14.00 val. minėjimas Užpalių kultūros centre:

Paskaita „Baltoskandija ir prof. Kazys Pakštas“. Dalyvauja: Baltoskandijos akademijos direktorius Arūnas Blūdžius; žurnalistas, keliautojas Gerimantas Statinis; keliautojas, „Magelano kelionės“ vadovas Dainius Kinderis; Lietuvos geografų draugijos viceprezidentė Genovaitė Kynė pristatys ekspediciją „Prof. Kazio Pakšto Dausuva, Belizas 2015“

14.30 val. rodyklės į prof. Kazio Pakšto gimtinę Alinaukos vienkiemyje statymas

15.00 val. dviračių žygis į prof. Kazio Pakšto gimtinę. Maršrutas: Užpaliai –Alinaukos vienkiemis – Užpaliai.

 

Liepos mėn.

Liepos 3–5 d. Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankleliai-2015“:

 • 3 d. 16 val. Seminaras-diskusija „Tradicinis kankliavimas Lietuvoje – nuo ištakų iki šiandien“ (Užpalių gimnazijos salėje)
 • 3 d. 19 val. Stovyklos atidarymas Jovarų sodyboje
 • 4 d. 11 val. Kūrybinės dirbtuvės su liaudies instrumentų meistrais (Užpalių gimnazijoje)
 • 4 d. 19 val. Vakaras „Pažink mano kraštą“ (Užpalių kultūros centre)
 • 4 d. 21 val. Naktišokiai su folkloro ansambliu „Sietynas“ (Užpalių kultūros centre)
 • 5 d.  18 val. Užpalių miestelio aikštėje šventinis vakaras, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti. Šventės programa: Užpalių garbės piliečio regalijų įteikimo ceremonija, nominacijų nusipelniusiems Užpalių kraštui žmonėms teikimo ceremonija ir „Skambančių kanklelių“ stovyklos dalyvių ir svečių – Vilniaus Mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblio „Kankleliai“, vad. Daiva Čičinskienė, koncertas

Projektas „Etninės kultūros atspindžiai Užpalių bendruomenės tradicijose“:

Liepos 18 d. 14 val. Edukacinis- praktinis užsiėmimas „Etninio paveldo raiška ir kūrimas kadro kompozicijoje“. Užsiėmimą veda operatorius Vytautas Juknys

             22 d. 13 val. Edukacinis užsiėmimas – kūrybinės dirbtuvės vaikams iki 6 kl. Animacinio filmo tema „Arklys lietuvių padavimuose, sakmėse, legendose ir pasakose“ kūrimas.

Užsiėmimą veda animatorė, režisierė, scenaristė, dailininkė, iliustratorė  Jūratė Leikaitė-Aškinienė

 

Rugpjūčio mėn.

Rugpjūčio 1 d. 20 val. Projektas „Etninės kultūros atspindžiai Užpalių bendruomenės tradicijose“.

Išvyka į Naktigonę

Rugpjūčio 15 d.14 val. Projektas „Etninės kultūros atspindžiai Užpalių bendruomenės tradicijose“.

Žolinės šventė „Paprasčiausiai pasiilgau arklio“

Prie Jovarų sodybos

 

Rugsėjo mėn.

Rugsėjo 12 d. Disjkusija Užpaliuose „Kas pirmiau – pavardė ar kaimas?“

Programoje:

11.30–12.00 val. Registracija asmenų, turinčių pavardę, sietiną su Užpalių vardu

12.00 val.  Ekskursija po Užpalius ir lankytinas seniūnijos vietas (vykstama savu transportu)

14.00 val.  Diskusija Užpalių kultūros centre (Vytauto g. 28).

Aptariamos temos:

 • „Užpaliai pasaulio žemėlapiuose“ (geografas Giedrius Indrašius)
 • „Kaip aš pažįstu savo krašto žemėlapį?“ (LGD viceprezidentė, geografė Genovaitė Kynė)
 • „Kaimų vardų išlikimo problema“ (VU doc. dr. geografė Filomena Kavoliūtė)
 • „Kur Užpalio pavardė?“ (Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja prof. Laima Kalėdienė)
 • Dokumentinio filmo apie Užpalius „Brukavota gatvė“ demonstravimas

Rugsėjo 19 d. 17 val. Lietuvos liaudies kultūros centro inicijuojama unikali etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“ 

 

Spalio mėn.

Spalio 13 d. 12 val. VŠĮ „Teatro ir muzikos idėjos“ kultūrinis edukacinis projektas „Žaidžiame teatrą –                                  pažįstame pasaulį“ Muzikinis spektaklis-žaidimas vaikams „Gintaro šalies paslaptys“, režisierė Agnė Sunklodaitė

Spalio 23 d. 14 val. Rudenėlio šventė „Aš savo dieną pradedu nuo duonos…“. V. Ivonio medžio darbų paroda

 

Lapkričio mėn.

Lapkričio 4 d. 14 val. Edukacinis užsiėmimas „Etninio paveldo išliekamoji vertė ir atspindžiai

etnografinėje dokumentikoje bei muziejiniuose eksponatuose“. Pristatomi A. Juknio dokumentiniai filmai „Ausk, sesele, margą raštą“ (apie audėją B. Uborevičienę) ir „Seną motiną aplankius“ (apie liaudies meistrę drožėją O. Jurkienę) ir Utenos kraštotyros muziejaus fonduose esantys B. Uborevičienės ir O Jurkienės darbai. Eksponatus pristato Utenos kraštotyros muziejaus vyr. fondų saugotoja Bronė Juknevičienė 

Lapkričio 14 d. 14 val. Rokiškio kultūros centro liaudies teatro spektaklis J. Švarco „Drakonas“

Bilieto kaina 1,74 Eur

Lapkričio 21 d. 14 val. Demonstruojami nekomerciniame XIII tarptautiniame kino festivalyje „Talinas 2015“ pristatyti geriausi filmai bei šiame  festivalyje III vietą laimėjęs etnografinis dokumentinis filmas „Sielininkas“ (aut. V. Juknys ir B. Minutkienė)

Lapkričio 25 d. 16 val. Priešadventinė popietė „Tamsiąją naktelę, leliumoj“

Lapkričio 7, 14, 21, 28 d. 21–01 val. Šokių vakarai. Bilieto kaina 1,45 Eur

 

Gruodžio mėn.

Gruodžio 6–30 d.  Tautodailininko Vilmanto Ladygos tapybos „Lapai, gėlės, papūgėlės“ paroda

Gruodžio 6 d. 13 val. Svarbaus žmogaus diena. Dalyvauja Vilniaus folkloro ansamblis „JORĖ“

Gruodžio 13 d. 13.30 val. Grupės „Studentės“ (ex „Mokinukės“) ir Irūnos koncertas

Gruodžio 19 d. 14 val.  Romantinė komedija (filmas) „Dėdė, Rokas ir Nida“

Bilieto kaina 2 Eur

Gruodžio 22 d. 14 val. Šventinė popietė vaikams „Kalėdų paslaptis“

Gruodžio 25, 26 d. 21–01 val. Šventinis šokių vakaras

Bilieto kaina 2,03 Eur

Gruodžio 31 d. 23.30 val. Senųjų Metų palydos ir Naujųjų sutikimas miestelio aikštėje

2016 m. sausio 1 d. 00.30–03.00 val.  Šventinė šokių naktis

Bilieto kaina  2,03 Eur