UKC Užpalių skyriaus moterų vokalinis ansamblis ,,Gija“, vad. Nijolė Navikienė

Graži gamta, nuostabūs Šventosios slėniai, gili ir sena istorija įkvepia Užpalių žmones kūrybinei meninei veiklai. 1996 metų rudenį, krentant lapams, nuspalvinantiems žemę ir dangų susibūrėme į ansamblį, kurį sudarė šešios moterys. Mūsų repertuare skambėjo romantinės, liaudies dainos, lietuvių kompozitorių dainos. Ruošėmės 1997 metų išvykai į Lenkiją, koncertavome Punske ir Seinuose.
Koncertuose, repeticijos ir kituose susibūrimuose netruko prabėgti penkeri metai. Švęsdami veiklos penkerių metų jubiliejų, pasivadinome – ,,Gija“. 2007 metais Aukštaitijos regiono vokalinių ansamblių konkurse ,,Dainuok širdie gyvenimą“ laimėjome pirmąją vietą, 2016-aisiais ,,Sidabrinių balsų“ konkurse buvome apdovanoti antro laipsnio diplomu ir ansambliui buvo suteikta II meninė kategorija. Koncertuojame UKC skyrių šventėse, tolimesni mūsų koncertų maršrutai driekiasi į Kupiškį, Zarasus, Nevarėnus (Mažeikių r.), Aukštadvarį (Trakų r.). Kasmet dalyvaujame penkių seniūnijų šventėje ,,Sveiki, kaimynėliai“.

Repeticijos vyksta antradieniais 11.00-12.30 ir ketvirtadieniais 17.00-18.30