2014 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius I ketvirtis DU litais Darbuotojų skaičius II ketvirtis DU litais Darbuotojų skaičius III ketvirtis DU litais DU eurais Darbuotojų skaičius IV ketvirtis DU litais IV ketvirtis DU eurais
Direktorius 1 2842 1 3630 1 4394 1272,59 1 3538 1024,68
Direktoriaus pavaduotojas kultūrai 1 2807 1 2840 1 3420 990,5 1 3105 899,27
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams 1 1952 1 2416 1 2383 690,16 1 2212 640,64
Specialistai 5 1534 5 1554 5 1647 477 5 1512 437,91
Metodininkas 1 2175 1 1708 1 2544 736,79 1 1995 577,79
Kultūrinės veiklos vadybininkas 1 1682 1 1732 1 1905 551,73 1 2111 611,39
Kultūros projektų vadovas 1 1129 1 1261 1 1475 427,19 1 1309 379,11
Kultūrinių renginių organizatorius 1 704 1 670 1 940 272,24 1 907 262,69
Mėgėjų meno kolektyvų vadovai 16 1053 17 1185 16 1278 370,13 17 1278 370,13
Muzikos redaktorius 1 1059 0 0 0 0 0 0 0 0
Režisierius 2 1850 2 1773 2 2165 627,03 2 2002 579,82
Teatrų režisieriai 3 1429 3 1532 3 1750 506,84 3 1799 521,03
Dailininkas-scenografas 1 1427 1 1586 1 2248 651,07 1 1864 539,85
Teatro pastatyminės dalies vedėjas 1 1000 1 1048 1 1332 385,77 1 1343 388,96
Teatro dailininkas 1 683 1 726 1 830 240,38 1 858 248,49
Parodų koordinatorius 1 768 1 775 1 885 256,31 1 909 263,26
Šviesos inžinierius 2 809 2 784 2 1156 334,8 2 1151 333,35
Garso inžinierius 1 223 2 873 2 1147 332,19 2 1212 351,02
Scenos inžinierius 1 550 1 625 1 633 183,33 1 781 226,19
Fotografas 1 1464 1 1464 1 1743 504,81 1 1744 505,1
Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai 7 1082 9 1039 9 1279 370,42 9 1319 382,01
Kaimo skyrių meno vadovai 8 1090 8 1134 8 1284 371,87 7 1428 413,58
Tarnautojai 2 960 2 1100 2 1042 301,78 3 871 252,26
Darbininkai 12 1017 12 1170 12 1195 346,1 12 1185 343,2