2016 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius I ketvirtis Darbuotojų skaičius II ketvirtis
Direktorė

1

1063,75

1

1229,29

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai

1

1052,64

1

1000,79

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams

1

731,91

1

758,96

Specialistai

6

444,62

6

445,82

Metodininkas

1

598,12

1

40,49

Kultūrinės veiklos vadybininkė

1

720,60

1

737,36

Kultūros projektų vadovė

1

571,66

1

344,75

Kultūrinių renginių organizatorė

1

261,89

1

253,84

Mėgėjų meno kolektyvų  vadovai

16

399,64

15

447,86

Režisierė

2

658,88

2

580,33

Teatrų režisieriai

2

415,94

3

521,14

Dailininkas-scenografas

1

720,28

1

694,38

Teatro pastatyminės dalies vedėjas

1

408,25

1

408,25

Teatro dailininkas

1

257,38

1

258,32

Parodų koordinatorius

1

284,00

1

285,04

Šviesos inžinierius

2

466,40

2

482,56

Garso inžinierius

2

393,13

2

406,65

Scenos inžinierius

1

337,61

1

240,66

Fotografas

1

590,94

1

543,15

Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai

8

455,86

9

430,76

Kaimo skyrių meno vadovai

7

445,81

8

412,25

Tarnautojai

3

272,21

3

262,29

Darbininkai

14

429,40

13

387,04

 

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO)  2016 m. III  KETVIRTIS
 Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius III ketvirtis
Direktorė 1 1425,03
Direktoriaus pavaduotoja kultūrai 1 1164,99
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams 1 624,80
Specialistai 6 469,70
Metodininkas 1 0,00
Kultūrinės veiklos vadybininkė 1 746,31
Kultūros projektų vadovė 2 441,25
Kultūrinių renginių organizatorė 1 290,52
Mėgėjų meno kolektyvų  vadovai 15 440,25
Režisierė 2 724,29
Teatrų režisieriai 3 594,39
Dailininkas-scenografas 1 876,39
Teatro pastatyminės dalies vedėjas 1 486,19
Teatro dailininkas 1 302,62
Parodų koordinatorius 1 319,53
Šviesos inžinierius 2 482,43
Garso inžinierius 2 446,08
Scenos inžinierius 1 0,00
Fotografas 1 614,17
Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai 9 492,96
Kaimo skyrių meno vadovai 8 517,02
Tarnautojai 3 275,87
Darbininkai 13 422,52

 

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO)  2016 m. IV  KETVIRTIS
 Pareigybės pavadinimas  Darbuotojų skaičius  IV ketvirtis
Direktorė 1 1310,33
Direktoriaus pavaduotoja kultūrai 1 1191,62
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams 1 749,76
Specialistai 6 518,29
Metodininkas 1 685,15
Kultūrinės veiklos vadybininkė 1 996,19
Kultūros projektų vadovė 1 507,65
Kultūrinių renginių organizatorė 1 289,33
Mėgėjų meno kolektyvų  vadovai 14 523,90
Režisierė 2 654,35
Teatrų režisieriai 3 684,90
Dailininkas-scenografas 1 952,82
Teatro pastatyminės dalies vedėjas 1 564,45
Teatro dailininkas 1 289,63
Parodų koordinatorius 1 305,30
Šviesos inžinierius 2 517,25
Garso inžinierius 2 446,83
Scenos inžinierius 2 361,07
Fotografas 1 655,09
Kaimo skyrių kultūrinių renginių organizatoriai 9 529,93
Kaimo skyrių meno vadovai 8 577,06
Tarnautojai 3 338,02
Darbininkai 13 492,61