2019 m. UKC galerijos renginių archyvas

Sausio 11– vasario 12 d. Laimos Tubelytės-Kriukelienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda
Sausio 24 d. 17.30 val. Susitikimas su autore.

Vasario 7 d. 15.30 val. Edukacinis renginys su „Mandolinos akademijos“ puoselėtoju Gintaru
Andrijausku

Vasario 13–28 d. Algio Kriščiūno fotografijų paroda.

Balandžio 1–19 d. Edmundo Saladžiaus grafikos darbų paroda „KANONIZUOTIEJI ŠV.
MERGELĖS MARIJOS ROŽINIO SLĖPINIAI“
Kultūros centro dailės galerija

Balandžio 15 d. – gegužės 31 d. Esperanto kalbos kūrėjui Liudvikui L. Zamenhopui
(1859–1917) skirta paroda
Parodos pristatymas balandžio 18 d. 17 val.

Balandžio 20 d. – gegužės 20 d. Aurelijos Kairytės-Smolianskienės tapybos drabų paroda
Kultūros centro dailės galerija

Gegužės 10 d. 17.30 Susitikimas su autore

Gegužės 16 d. 18.00 Josifo Brodskio poezijos vakaras. Skaito aktorius Ignas Ciplijauskas

Iki birželio 7 d. Vidmanto Petraičio tapybos darbų paroda

Birželio 8 d. 15.30 Taurimos Bunkutės tapybos darbų parodos pristatymas. Dalyvauja autorė
Paroda veiks iki birželio 30 d.

Nuo birželio 15 d. Klemenso Kupriūno ekslibrisų paroda, skirta poeto Alfonso Nykos-Niliūno
100-osioms gimimo metinėms
Kultūros centro didžioji fojė

Liepos 6 d. – rugpjūčio 15 d. Arvydo Každailio grafikos darbų paroda ,,Pro vagono langą“
Liepos 6 d. 19.00 Susitikimas su autoriumi

Rugpjūčio 16 d. – rugsėjo 4 d. Tapybos plenero „Žolinė‘19“ paroda
Rugpjūčio 16 d. 17.00 val. Tapybos plenero „Žolinė‘19“, vykusio Kirdeikiuose, parodos pristatymas ir darbų aptarimas

Rugsėjo 6 d. 17 val. Marianos Veriovkinos fondo parodos „Iš Vyžuonėlių dvaro“ atidarymas

Iki gruodžio 12 veikia Editos Bugvilionytės-Bikelienės tekstilės darbų paroda.

Sausio 10 d. 17.30 Utenos krašto menininkų darbų parodos atidarymas. Dalyvauja autoriai
Kultūros centro A. Driuko muzikinė galerija