2019 m. Utenos kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

  Darb. Sk. 2019 I ketv. DU vidurkis
Administracija 7 1261,70
Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyrius 16 604,83
Renginių, teatro, choreografijos, muzikos skyriai 16 833,91
Rajono skyrių kultūrinių paslaugų skyrius 17 705,87
Ūkio skyriaus specialistai 13 558,52