2022 m. UKC Leliūnų skyriaus renginių archyvas

Lapkričio 27 d. 13.00 Edukacinis užsiėmimas vaikams ŽAISLIUKAS KALĖDŲ EGLUTEI. Leliūnų seniūnijos salėje

Spalio 15 d. 14.00 Skiemonių mėgėjų teatro spektaklis. Kazio Binkio DEŠIMT PLYTŲ IR GYVYBĖ. KAI ATSARGA DARO GĖDĄ. Režisierius Gintautas Eimanavičius.
Leliūnų seniūnijos salėje

Liepos 6 d. 21.00 Tautiškos giesmės giedojimas. Leliūnų miestelio aikštėje

Liepos 30 d. 19.00 Oninių šventė. Pakalniai, prie Vidinksto ežero

Birželio 25–26 d. Leliūnų miestelio šventė – Molio kermošius – Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Vytauto Valiušio keramikos muziejaus kiemas, Leliūnų mstl.

20 d. 18.00 Grupės „Atsimink“ (vadovas Arūnas Kairys) paramos ukrainiečiams koncertas. Leliūnų seniūnijos salėje

17 d. 17.00 Utenos kultūros centro teatro spektaklis Žemaitės „Trys mylimos“ Leliūnų seniūnijos salėje
19 d. 13.00 Edukacinis užsiėmimas vaikams „Nupiešiu, tau mamyte“. Leliūnų seniūnijos salėje
30 d. 14.00 Vaikų dainavimo studijos „Aušra“ koncertas „Mamyte, tau padovanosiu“ Leliūnų seniūnijos salėje

11 d. 14.00 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Prie Leliūnų užtvankos

14 d. 18.00 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Leliūnų seniūnijos salėje

9 d. 12.00 Trijų Karalių proga – UKC Leliūnų skyriaus dainavimo studijos „Aušra“ vaikų muzikinis kalėdinis spektaklis „Kalėdų Senis ir vasara“. Leliūnų seniūnijos salėje
13 d. 8.00 Laisvės gynėjų dienos paminėjimas – visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Leliūnų seniūnijos salėje