Fantazija su muzika ir smėliu

Tikslas – skatinti moksleivių kūrybiškumą, pajaučiant muzikos ir meno harmoniją. Uždaviniai: skambant gyvai muzikai mokyti moksleivius kurti estetiškus smėlio piešinius, atitinkančius mokinių amžių ir poreikius, atlikti pozityvius ir įkvepiančius kūrybai muzikos kūrinius. Piešimas smėliu, klausantis gyvos muzikos, ugdys moksleivių kūrybinius meninius gebėjimus, lavins vaizduotę, fantaziją. Moksleiviai bus mokomi piešti smėliu, klausantis gyvos muzikos, o ne su ausinukais ausyse. Pieš pirštais, šiaudais, teptukais ir tuo, ką padiktuos fantazija. Piešiant smėliu ir klausantis muzikos (norintiems bus suteikta galimybė muzikuoti patiems) išryškės individualios moksleivių kūrybos galios, mėgavimasis kūrybos procesu, atsiras džiaugsmas kūrybos laisve. Užsiėmimas lavins kūrybinį dėmesį, vaizduotę, pojūčius, fantaziją, emocinę atmintį, pastabumą, išmonę, drąsą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kontaktinis tel.

+370 616 48723

Renginių tvarkaraštis

Data

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

2019.05.15

Trečiadienis

UKC Dailės galerija

12:00

20

2019.05.16

Ketvirtadienis

UKC Dailės galerija

13:00

20

2019.05.22

Trečiadienis

UKC Dailės galerija

12:00

20

2019.05.23

Ketvirtadienis

UKC Dailės galerija

13:00

20

2019.06.05

Trečiadienis

UKC Dailės galerija

12:00

20

Užpalėnų sakmė

Tikslas – ugdant vaikų kūrybingumą ir kritinį mąstymą susipažinti su Užpalių miestelio atsiradimo tautosaka. Uždaviniai: kūrybiškai skatinti vaikų domėjimąsi tautosaka; sukurti Užpalių miestelio atsiradimo sakmę. Užsiėmimo metu paslaugos teikėjai ne tik pasakos sakmes, legendas ar padavimus, bet ir patys paslaugos dalyviai taps sakmių personažais. Bus padalinti į tris grupes, kurioms vadovaus paslaugos teikėjo nariai. Vykstant užsiėmimui, dalyviai bendraudami atskirai grupėmis ir komandoje kurs vieną sakmę. Siekiamas rezultatas – kūrybingai žaidžiant ir bendraujant bus sukurta Užpalių miestelio sakmė.

Kontaktinis tel.

+370 616 48735

Renginių tvarkaraštis

Data

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

2019.05.22

Trečiadienis

UKC Užpalių skyrius

10:00

25

2019.05.22

Trečiadienis

UKC Užpalių skyrius

13:00

25

2019.05.29

Trečiadienis

UKC Užpalių skyrius

10:00

25

2019.05.29

Trečiadienis

UKC Užpalių skyrius

13:00

25

2019.06.19

Trečiadienis

UKC Užpalių skyrius

13:00

25

2019.09.06

Penktadienis

UKC Užpalių skyrius

10:00

25

2019.09.06

Penktadienis

UKC Užpalių skyrius

13:00

25

Pinsim margą juostą

Tikslas – pasitelkiant etninės kultūros tematiką ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę savimonę ir savigarbą, suvokiančią etninės kultūros visumą ir jos santykį su dabartimi. Uždaviniai: 1. Pristatyti senųjų lietuviškų juostų pynimo būdus, spalvas, simbolius; 2. Supažindinti ir išmokyti pintinių ir apvaliųjų pintinių juostų pynimo būdų; 3. Nusipinti po vieną pintinės juostos apyrankę. Priemonės vilnoniai spalvoti siūlai. Veikla. Edukacijos dalyviai pirmoje užsiėmimo dalyje žiūrės video pristatymą apie lietuvių tautines juostas. Po to dalyviams bus pristatyti du liaudies žaidimai apie juostų pynimą, audimą, vaikai bus įtraukti į šokius-žaidimus. Vėliau bus pristatytos įvairių Lietuvos regionų juostos, jų simbolika. Galiausiai dalyviai nusipins po pintinę ar apvaliąją pintinę juostą (pasirinktinai). Siektinas rezultatas. Edukacijos metu dalyviai susipažins su tautinių juostų įvairove bei istorija, kiekvienas išmoks ir nusipins po tautinę juostą-apyrankę.

Kontaktinis tel.

+370 675 35782

Renginių tvarkaraštis

Data

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

2019.05.24

Penktadienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

2019.06.20

Ketvirtadienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

2019.09.27

Penktadienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

2019.10.11

Penktadienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

2019.11.15

Penktadienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

2019.11.26

Antradienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

2019.12.10

Antradienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

2020.01.24

Penktadienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

2020.02.07

Penktadienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

2020.03.19

Ketvirtadienis

UKC Saldutiškio skyrius

13:00

20

Šimtas žingsnelių iki profesionalaus choro

Tikslas – supažindinti mokyklinio amžiaus vaikus su choro vadovo, dirigento darbu ir chorine muzika. Uždaviniai: 1. Skatinti domėjimąsi chorine muzika. 2. Atskleisti dirigento darbo ypatumus. Metodai: diskusija, minčių lietus, pasakojimas, demonstravimas, refleksija. Priemonės: vaizdinės, muzikinė fonograma, pianinas, dirigento lazdelė. Užsiėmimų metu kūrybiškai per dainavimą bus pristatoma: kas yra choras? Kodėl verta dainuoti chore? Kas vadovauja chorui? ir kt. Siekiama suteikti žinių dalyviams apie chorinę muziką ir jos kalbą, išmokyti elementariai muzikuoti. Tikimasi, kad gautos muzikinės žinios vėliau priartins vaikus prie chorinės muzikos. Dėl to siekiama, kad vaikai jau nuo ankstyvo amžiaus mokytųsi dainuoti, muzikuoti, klausytis. Juk, kaip žinia, lavindami įgūdžius tam tikroje veikloje nuo ankstyvo amžiaus galiausiai tai panaudojame ir ateityje. Užsiėmimai – didelė paskata vaikams ugdytis ir plėtoti savo meninį suvokimą. Užsiėmimų eiga: pradžioje susitinkame chorų darbinėje aplinkoje Utenos kultūros centro choro studijoje. Muzikaliai pasisveikiname (pav. „Laba diena jums sakau ir gražiai nusišypsau“). Po pasisveikinimo vaikai išgirsta trumpą pasakojimą apie chorą, dirigento darbą ir kitus svarbius dalykus. Refleksijai – visi bendrai klijuojame lapukus su sąvokomis ant plakate pavaizduoto medžio. Užpildę sąvokų medį, dainuojame vokalo lavinimo pratimus. Apšilę balsus mokomės dainelių (pav. „Linksmasis traukinys“, „Vabaliukų dainelė“, „Kas miške gyvena“ ir t. t.) ir prijungiame judesį. Išmokę dainelę mes keliaujame į didžiąją sceną, kurioje sužinome istoriją apie užkulisinį gyvenimą. Užlipę ant choro laiptų susėdame ir burtų keliu išrenkame choro dirigentą, kuris turės galimybę diriguoti savo klasei. Pabaigoje nufilmuojamas vaikų pasirodymas. Filmuota medžiaga dalijamasi su klasės auklėtoja.

Kontaktinis tel.

+370 615 20293

Renginių tvarkaraštis

Data

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

2019.05.16

UKC Didžioji salė

12:00

40

2019.05.17

UKC Didžioji salė

12:00

40

2019.06.03

UKC Didžioji salė

12:00

40

Vaivorykštės taku

Tikslas – suteikti žinių apie lietuvių kompozitorių sukurtą populiariąją muziką, skatinti kultūrinį vaikų sąmoningumą, ugdyti kūrybingas asmenybes. Uždaviniai: 1. Mokyti suvokti ir reflektuoti estetinius potyrius, kurie kils matant, jaučiant ir išgyvenant programėlės turinį; 2. Plėsti vaikų muzikinį išprusimą; 3. Sužadinti teigiamas vaikų emocijas. Pramoginis renginys vaikams ir visai šeimai, skirtas pavasario vasaros rudens laikotarpiui. Teatralizuotoje muzikinėje programoje skambės teminės dainelės, įtraukiančios vaikus į sceninį veiksmą. Visos dainos bus atliekamos gyvai. Dainų tekstai bei muzika lietuvių poetų ir kompozitorių. Visi renginio dalyviai įtraukiami į stebuklingos pasakos siužetą. Improvizuotą pasaką seka įvairūs personažai: Peliukas Mikliukas, Saldainių teta Adelė, Zuikis Puikis (pasirinktinai). Kūrybinė komanda kviečia pajusti bendrystės džiaugsmą, geriau pažinti vienas kitą, nuoširdžiau bendrauti. Stengiasi sudaryti galimybes bendradarbiavimui, pagarbai, tarpusavio supratimui.

Kontaktinis tel.

+370 682 18254

Renginių tvarkaraštis

Data

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

2019.05.29

UKC Didžioji salė

12:00

60

2019.05.29

UKC Didžioji salė

13:00

60

2019.06.04

UKC Didžioji salė

12:00

60

2019.06.04

UKC Didžioji salė

13:00

60

Spektaklis J. Radzevičius „Skruzdėlė Atsiskyrėlė“

Tikslas – supažindinti vaikus su lėlių teatro žanru, lėlių rūšimis, skatinti vaikus kūrybiškai mąstyti, sužadinti teigiamas emocijas. Įtraukiantis siužetas, įspūdinga scenografija, lėlės, šviesos efektai, specialiai šiam spektakliui sukurta muzika vaikus nukelia į tikrą pasaką. Spektaklyje vaidina lėlių teatro studijos dalyviai – vaikai, veiksmas vyksta per žaidimą, nestinga gerų emocijų, netikėtumo momentų, dėmesys išlaikomas iki pat spektaklio pabaigos. Kaip ir kiekviena pasaka, ši istorija moko vaikus pagarbos kito nuomonei, primena, koks svarbus yra atsakomybės jausmas.

Kontaktinis tel.

+370 616 74433

Renginių tvarkaraštis

Data

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

2019.05.16

Ketvirtadienis

UKC J. Meko salė

12:00

60

2019.05.23

Ketvirtadienis

UKC J. Meko salė

12:00

60

2019.05.30

Ketvirtadienis

UKC J. Meko salė

12:00

60

Spektaklis M. Martinaitis „Pelenų antelė“

Tikslas – supažindinti moksleivius su lėlių teatro žanru, Vydūno kūryba ir M. Martinaičio dramaturgija. Našlaitė gali tapti šeimininke. Būtent taip nutinka Marcelijaus Martinaičio poetinėje pjesėje „Pelenų antelė“ pagal Vydūno pasaką „Sigutė“. Pagrindinė pasakos herojė – mergaitė, kuri pasakos pradžioje yra pamotės engiama našlaitė patirianti daugybę neteisybių, sunkumų ir išbandymų, o pasakos pabaigoje – pergalingai į namus grįžtanti šeimininkė, patyrusi sudėtingą transformaciją ir pavirtusi pelenų antele…

Kontaktinis tel.

+370 616 74433

Renginių tvarkaraštis

Data

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

2019.05.20

Pirmadienis

UKC Didžioji salė

12:00

300

2019.05.24

Penktadienis

UKC Didžioji salė

12:00

300

2019.06.06

Ketvirtadienis

UKC Didžioji salė

12:00

300

Iš senolių skrynios

Programos pagrindinis tikslas: supažindinti moksleivius su lietuvių liaudies kalendorinėmis šventėmis, apeigomis, papročiais ir tradicijomis. Sieksime skatinti kultūrinį mokinių sąmoningumą, stiprinsime bendrąsias menines kultūrines kompetencijas. Programa atitiks mokinių amžiaus grupes. Deja, gyvenimas keičia švenčių turinį – papročius ir apeigas, todėl perduosime savo ir senolių gyvenime patirtus džiaugsmus, rūpesčius, tradicijas ir kt. Istorinį laiką įsivaizduosime kaip tiesę – dėdami abu laikus į vieną ant kito, gausime spiralę. Kasmet – aukštyn kylančius apsisukimus. Todėl kasmetinės šventės nepakartoja buvusiųjų prieš tai – jos ką nors įgyja, ką nors praranda. Koncerto programoje šalia senjorų dalyvauja ir vaikai, kurie dainuoja senovines lietuvių liaudies ir šiuolaikines dainas. Senolių repertuaras turtingas lietuvių liaudies ir autorinėmis dainomis, pasakojimais, vaidybiniais elementais… Programoje stengsimės atgaivinti mūsų senelių ir tėvelių puoselėtas tradicijas. Koncerto-edukacinio užsiėmimo metu naudosimės šiuolaikinėmis technologijomis.

Kontaktinis tel.

+370 616 12790

Renginių tvarkaraštis

Data

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

2019.05.27

Pirmadienis

UKC Mažoji salė

12:00

100

Ant Taurapilio, ant kalno

Tikslas. Naudojant patrauklius metodus paskatinti mokinius domėtis savo krašto istorija ir kultūros paveldu, mokyti saugoti ir puoselėti gamtą. Uždaviniai. 1. Supažindinti su Taurapilio piliakalnio istorija, legendomis bei padavimais; 2. Motyvuoti vaikus saugoti ir puoselėti kultūros paveldo objektus; 3. Ugdyti praktinius įgūdžius. Veiklos bus vykdomos ant Taurapilio piliakalnio ir jo papėdėje, prie pat giliausio Lietuvos ežero – Tauragno. Edukacinė erdvė – gamta. Edukacinės priemonės – teatriniai rekvizitai, vaistažolės, puodas arbatai, „lobis“ (šokoladinės monetos), kurių ieškos vaikai, laužas ir kt. Numatoma veikla. Vaikus, lipančius ant piliakalnio, pasitinka personažas – žynys. Užlipus jie supažindinami su piliakalnio istorija (diferencijuojama pagal amžių), papasakojamos legendos apie Taurapilį. Tada suskirstoma į grupes ir duodamos užduotys. Vieni (berniukai) aprengiami „šarvais“, jie bus karžygiai, o mergaitės lininėmis suknelėmis (vaidilutės), išdalinami žodžiai ir grupės ruošiasi vaidinti padavimą. Vyresnieji kuria videopasakojimą. Suvaidinus valtimi atplaukia Mokas ir Mokienė. Šie papasakoja savo istoriją – dar vieną legendą, kaip jie buvo paversti akmenimis ir pan. Taip pat legendą apie lobį, paslėptą kažkur po žeme. Vaikai turi surasti. Papasakoja ir apie žiniuonę, gyvenusią piliakalnio papėdėje ir virdavusią stebuklingą vaistažolių gėrimą. Pasiūlo pasisvečiuoti. Žiniuonė kartu su vaikais renka žoleles ir verda arbatą, visi vaišinasi „lobiu“ ir arbata. Apibendrinimas. Vyresnieji pristato sukurtus trumpus video, ką sužinojo, kas patiko. Jaunesnieji mokiniai turi atsakyti į žynio pateiktus klausimus. Už video ir teisingus atsakymus gauna prizus – magnetukus su Tauragno ežero vaizdu ar Taurapilio piliakalniu. Užsiėmimų metu ugdomos mokymosi, pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijos. Ši edukacija papildo formalias ugdymo disciplinas: literatūrą, teatrą, istoriją, tautosaką, gamtos pažinimą, o taip pat dalyviai įgis specialiųjų kompetencijų: susipažins su vaistažolėmis (priklausomai nuo sezono), rinks jas arbatai ir arbatą virs; vyresnieji plėtos praktinius medijų meno pagrindus (kurs video).

Kontaktinis tel.

8 616 48974

Renginių tvarkaraštis

Data

Vieta

Laikas

Dalyvių skaičius

2019.04.24

UKC Tauragnų skyrius

11:00

25

2019.05.08

UKC Tauragnų skyrius

11:00

25

2019.05.22

UKC Tauragnų skyrius

11:00

25

2019.06.12

UKC Tauragnų skyrius

11:00

25

2019.06.26

UKC Tauragnų skyrius

11:00

25

2019.06.26

UKC Tauragnų skyrius

11:00

25