Apie mus

Žiupsnelis istorijos

1933 m. birželio 15 d. Utenoje naujai pastatytuose antrosios šaulių rinktinės rūmuose atidaryti „Šaulių namai – tautos namai“, tapę to meto apskrities kultūros centru. Tai buvo vienas įspūdingiausių šio tipo pastatų tarpukario Lietuvoje. Tokių namų būtinumą lėmė visuomenės kultūrinis progresas ir interesai. Planuota, kad pastate bus ne tik šaulių rinktinės būstinė, bet ir patalpa muziejui bei didžiulė salė vaidinimui ir kinematografui. Šiai salei įrengti lėšų davė ir valstybės teatras, nes jo artistai tikėjosi dažnesnių gastrolių į Uteną. Šaulių namai tapo miesto visuomenės susibūrimo vieta, ypač suaktyvėjo kultūrinė veikla. Be muziejaus, „Tautos namuose“ įsikūrė rinktinės teatras, choras, skaitykla, buvo skaitomos paskaitos, koncertuojama, rengiami sanitarijos kursai. Iki tol miesto gyventojai laisvalaikį praleisdavo gimnazijoje ruošiamuose renginiuose, bažnyčioje, renginiuose už miesto, kuriuos organizuodavo miesto visuomeninės organizacijos.

Šaulių namai

1945 m. gegužės mėn. Šaulių namai (Maironio g. 8) buvo reorganizuoti į Utenos kultūros namus. Naujasis Utenos rajoninių kultūros namų pastatas (Aušros g. 49) atiduotas eksploatuoti 1989 metais, tų pačių metų balandžio 8 d. įvyko iškilmingas atidarymas. 1990 m. Kultūros namams buvo suteiktas Utenos kultūros rūmų statusas. Nuo 2002 m. liepos 1 d., rajono savivaldybei vykdant reorganizaciją, prie Kultūros rūmų buvo prijungtas Utenos jaunimo pramogų centras ir tokiu būdu įsteigtas Utenos kultūros centras. Kultūros centrui priskirtas ir  „Taurapilio“ kino teatras, kuriame buvo demonstruojami kino filmai bei organizuojami įvairūs renginiai, veikė visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“, vyko jaunimo diskotekos, koncertai ir sueigos. Nuo 2006 m. balandžio 1 d. prie Utenos kultūros centro buvo prijungta 17 rajono kaimo kultūros centrų (vėliau liko 16).

2013 m. rugsėjo 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-255 patvirtinti nauji Utenos kultūros centro nuostatai. Patvirtinta nauja struktūra (Utenos kultūros centras ir 8 jo skyriai seniūnijose: Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Tauragnų, Vyžuonų, Užpalių. Ši nauja struktūra suformuota siekiant optimizuoti, modernizuoti Utenos kultūros centro veiklą, subalansuoti administravimo, kultūros, meno bei techninių darbuotojų skaičių ir įgyvendinti Kultūros centro veiklos ir tinklo optimizavimo pertvarkos projektą.

Mes šiandien

Utenos kultūros centras – daugiafunkcis aukščiausios kategorijos kultūros centras (kategorija suteikta 2004 m. balandžio 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-130 „Dėl aukščiausios kategorijos suteikimo Utenos kultūros cetrui“; 2016 m. Utenos kultūros centro Akreditavimo komisijos posėdžio protokolas 2016-12-06 Nr. 1). UKC – Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, Lietuvos mėgėjų teatrų asociacijos narys, VO Lietuvos nacionalinis centras UNIMA Lietuva narys.

Utenos kultūros centras išsikėlė tikslus puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti profesionalaus meno sklaidą, miesto ir rajono gyventojų poilsį ir jaunimo laisvalaikį. Pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius produktus, kurti naujus laikmečio ir bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, aktyvinti etnokultūrinę ir edukacinę veiklas, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajonui dainų šventėse, respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose. 

Vizija

Utenos kultūros centras – moderni, tautines ir vietos tradicijas puoselėjanti, profesionalaus meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojanti, bendruomenės kultūrinius poreikius tenkinanti meninio ugdymo įstaiga.

Misija

Telkti gyventojus mėgėjų meno kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių. Turtinti rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. Pritraukti geriausius šalies atlikėjus, tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius, ieškoti ir diegti naujų formų renginius, bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose, renovuoti ir aprūpinti reikiama modernia technika Utenos kultūros centrą.