Langų galerija

Birželio 1–30 d. Klubo „Žalias skėtis“ fotomenininkų Rimanto Bikulčiaus, Rimanto Ermino, Rimanto Čepulio, Rimanto Nalivaikos ir Rimanto Udro fotografijų paroda. Kultūros centro Langų galerijoje

Gegužės 1–31 d. Rimanto Udro fotografijos paroda. Kultūros centro Langų galerijoje

Balandžio 1–30 d. Albino Šileikos prieverpsčių paroda. Kultūros centro Langų galerijoje

Vasario 1 d. – kovo 10 d. Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės lino raižinių paroda. Kultūros centro Langų galerijoje

Sausio 1–31 d. Irenos Eitminavičienės šiaudinių sodų paroda. Kultūros centro Langų galerijoje

Lapkričio 1–30 d. Irenos Eitminavičienės šiaudinių sodų paroda. UKC Langų galerijoje