Spalio 24-ąją Utenoje susitiko tarptautino projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir
Latgalos“ vykdytojai – Utenos ir Preilių darbo grupės. Susitikimo programoje buvo aptarta keletas
aktualių temų, kurias pristatė projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė.
Lapkričio 25 d. Utenoje vyks chorų mokymai ir paruoštos programos pristatymas – chorų festivalis „Dainų tiltas“. Mokymuose dalyvaus 250 dainininkų iš Lietuvos ir Latvijos. Jau dabar rengiama bendra programa, kolektyvai intensyviai repetuoja. Festivalis vyks Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje.
Dainų šventė Preiliuose planuojama 2013 m. birželio pabaigoje arba liepos mėn., artimiausiu metu data bus patikslinta. Šventėje dalyvaus 500 mūsų rajono meno mėgėjų ir toks pat skaičius latvių. Šventėje skambės ne tik kolektyvų individualios programos, bet ir mokymų stovyklose išmokti bei vykusiuose festivaliuose atlikti kūriniai. Abi pusės – tiek Lietuva, tiek Latvija – iki gruodžio 1 d. turi pasiūlyti repertuarą. Preilių darbo grupė artimiausiu metu paskirs scenarijaus autorių ir režisierių.
Preiliuose vyksiančiai Dainų šventei bus išleisti du lankstinukai: vienas – apie amatininkus ir
tautodailininkus, kitas – apie projekto veiklose dalyvaujančius meno kolektyvus ir Dainų šventės Preiliuose programą.
Dar kartą smulkiai aptarti fotoalbumo parengimo darbai, jo apimtis. Jame atsispindės visos
projekto veiklos bei rezultatas, Aukštaitijos ir Latgalos regionų istorija, kultūra, ypač etnokultūra, gamta, amatai, šventės, bus parodyti šių regionų skirtumai ir panašumai. Fotoalbumo tekstai bus lietuvių, latvių ir anglų kalbomis, eilėraščiai – aukštaičių ir latgalių tarmėmis, jie nebus verčiami į anglų kalbą.
Susitikime ir diskusijose dalyvavo Asta Motuzienė, Irena Leikauskienė, Regina Katinaitė –Lumpickienė, Adolfas Sinkevičius , Gediminas Gricius, Sanita Melko, Silvija Kurtina, Inara Urča,
Guntis Skrimblis, Alberts Vucans.

Regina Katinaitė – Lumpickienė
Projekto koordinatorė

bpa048 bpa049 bpa050 bpa051

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: