About admin

| Add my circles on Google+ :

Aptarti organizaciniai klausimai

Gegužės 17-ąją Utenos kultūros centre susitiko tarptautinio projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ lietuvių ir latvių darbo grupės. Susitikimą vedė projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė. Buvo detaliai aptarti mokymo stovyklų ir artimiausiųjų projekto švenčių organizavimo klausimai.
Folkloro stovykla vyks birželio 1–3 dienomis, joje bendrą programą ruoš 70 dalyvių iš Ute-
nos ir Preilių. Išmokti kūriniai bus įtraukti į birželio 30 d. Preiliuose vyksiančio Latgalos liaudiškų šokių festivalio programą, liepos 14 d. Preilių krašto šventę ir liepos 6 d. Utenoje rengiamą folkloro festivalį „… ir neišsimsma tėviškes versmes…“
Šokių stovykla vyks birželio 11–13 dienomis, joje lietuvių liaudies ir latvių liaudies šokių
mokysis 150 dalyvių. Birželio 30 d. Lietuvoje vyks šokių kolektyvų festivalis „Draugystės suktinis“.
Pučiamųjų stovykloje preiliškiai ir uteniškiai pučiamųjų orkestrų dalyvai (60 žmonių) bendrų
kūrinių mokysis liepos 10–12 dienomis. Pučiamųjų orkestrų festivalis „Skambėkite, dūdos, Aukštai-
tijoje“ vyks Utenoje rugsėjo 29 d. miesto gimtadienio proga.
Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Komunikacijos konferencijoje

Nuotraukoje: Utenos KC direktorė Asta Motuzienė ir Latvijos žurnalistas, renginių vedėjas Ansis Bogustovs

Nuotraukoje: Utenos KC direktorė Asta Motuzienė ir Latvijos žurnalistas, renginių vedėjas Ansis Bogustovs

Gegužės 16 d. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje buvo surengta Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos komunikacijos konferencija „BŪK MATOMAS – papasakok apie pasiekimus“. Konferencija vyko lietuvių ir latvių kalbomis, kartu su sinchroniniu vertimu.
Šioje konferencijoje Latvijos ir Lietuvos programos 4-tojo kvietimo patvirtintų projektų organizacijų atstovams, kurie dirba su projekto viešinimu ir komunikacija, buvo pateikta Šiaulių universiteto projektų viešinimo rezultatų analizė, suteikta žinių, kaip pateteikti informaciją patraukliai ir tuo pačiu nesudėtingai, priminti Programos viešinimo reikalavimai.
Konferenciją vedė gerai žinomas Latvijos žurnalistas ir renginių vedėjas Ansis Bogustovs kartu su Lietuvos žurnalistikos ekspertu Pauliu Milčiumi, kuris pasidalino patirtimi apie vizualinę komunikaciją bei galimybes patraukti tikslinės grupės dėmesį.
Siekiant apjungti teorinius aspektus su praktinėmis projektų viešinimo ir komunikavimo veiklomis, pasidalinti idėjomis ir mintimis, susijusiomis su viešų renginių organizavimu, konferencijos dalyviai privalėjo parengti 5 min. trumpą patrauklią savo vykdomo projekto prezentaciją.
Konferencijoje dalyvavo tarptautinio projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė ir koordinatorė, Utenos kultūros centro direktorės pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė. Prezentaciją parengė Asta Motuzienė. Šis namų darbas įvertintas teigiamai, pripažinta, kad jis bus naudingas organizuojant patvirtintų projektų Atvirų durų dienas.

Regina Katinaitė- Lumpickienė
Projekto koordinatorė

 

Utenos kultūros centras pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą

Nuo 2012 m. kovo 1 d. Utenos kultūros centras pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“.
Projekto esmė – skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp dviejų regionų – Latgalos (Latvija) ir Aukštaitijos (Lietuva), turinčių panašių nacionalinių kultūrinių vertybių – dainų šventes.
Projekto tikslas – kultūriniai mainai ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei.
Projektas finansuojamas iš 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų.