Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai“

Utenos kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai“ įkurtas 1989 m. spalio 4 d. Aktyviai dalyvauja ir koncertuoja įvairiuose renginiuose Utenoje ir šalyje. Per metus surengia 27-30 koncertų ir padainavimų.
1991 metais koncertavo Vilniuje parlamento rūmuose seimo nariams ir darbuotojams, ne kartą pučo metais dainavo prie televizijos bokšto, prie spaudos ir prie parlamento rūmų. Choras „Ainiai“ – visų Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis. Aktyviai dalyvauja Lietuvos respublikinėse tremtinių ir politinių kalinių poezijos ir dainų šventėse „Leiskit į Tėvynę“: 1992 m. Kaune, 1994 m. Vilniuje, 1996 m. Panevėžyje, 1998 m. Klaipėdoje, 2000 m. Šiauliuose, 2002 m. Utenoje, 2004 m. Marijampolėje, 2006 m. Alytuje, 2008 m. Tauragėje, 2010 m. Telšiuose.
Kasmet „Ainiai“ dalyvauja tarptautiniame tremtinių ir politinių kalinių sąskrydyje „Laisvės ugnis – ateities kartoms“, vykstančiame Ariogaloje. Ne kartą koncertavo Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Kėdainiuose, Molėtuose, Ignalinoje, Anykščiuose, Zarasuose, Utenoje, Leliūnuose, Dusetose, Alantoje, Tauragnuose, Daugailiuose, Sudeikiuose bažnyčiose po mišių. Koncertavo Utenos muzikos mokykloje, „Saulės“, Adolfo Šapokos ir Dauniškio gimnazijose vyresniųjų klasių mokiniams.
Choras koncertavo Lenkijoje, Punsko mieste. Dainavo ir koncertavo pašventinant paminklus žuvusiems partizanams – tai Labanoro girioje, partizano Antano Kraujalio – „Siaubūno“ žūties vietoje Papiškių kaime ir prie daugelio kitų paminklų Utenos apskrityje.
Choras dainuoja tremtinių ir politinių kalinių patriotines, lietuvių liaudies, klasikų bei Adolfo Driuko sukurtas dainas Petro Panavo, Vytauto Petronio, Zosės Bertašienės ir kitų poetų žodžiais, Antano Paulavičiaus giesmes ir dainas, Galinos Savinienės dainas, Vaclovo Šablevičiaus, Liongino Abariaus, Antano Padleckio, Vygando Telksnio, Rimanto Vaičekonio patriotines ir daugelio kitų kompozitorių dainas bei giesmes.
Chore dainuoja apie 40 dainininkų, yra moterų duetas – Romutė Knyvienė ir Onutė Gutauskienė, moterų trio – Zita Dimbelienė, Birutė Gališauskienė ir Agnė Rakauskienė, solistė Danutė Borusevičienė. Vyrų duetas – dainuodavo partizanai Bronius Zabulis (miręs) ir Alfonsas Gelumbauskas. Vyrų trio – Antanas Balaišis, Alfonsas Kurkulis ir Alfonsas Gelumbauskas.
Bronius Zabulis deklamuodavo patriotines Vytauto Cinausko ir kitų poetų eiles.
„Ainiams“ talkina Vilniaus muzikos akademijos dėstytoja solistė Judita Leitaitė ir akompaniatorius Romualdas Jakutis.

choras02

Choro meno vadovas ir dirigentas, Utenos miesto garbės pilietis Adolfas Driukas
Choro seniūnė – Eugenija Kireikienė
Koncertų vedėja – mokytoja Saulutė Labanauskienė
Scenos koordinatorius – gydytojas Henrikas Ramanauskas

Utenos kultūros centras
Aušros g. 49, Utena
El paštas: info@utenoskc.lt